Nasza wiedza

Rozumiejąc problemy współczesnych firm działających w branży motoryzacyjnej i produkcyjnej, Mazars oddaje do dyspozycji swoich klientów dedykowany zespół audytorów i ekspertów księgowych, doradców podatkowych i konsultantów z doskonałą znajomości branży, aby pomóc im sprostać wyzwaniom, zapewniając wartość dodaną.

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności

 • Kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem
 • Ceny giełdowe i ceny surowców
 • Zgodność z przepisami
 • Audyt umów ze stronami trzecimi (audyt gwarancji, audyt umów stymulujących sprzedaż itp.)
 • Wsparcie w zakresie wdrażania, optymalizacji i certyfikacji systemów przeciwdziałających korupcji

Spełnianie wymogów sprawozdawczości finansowej, poprawa komunikacji finansowej

 • Audyt finansowy
 • Wycena aktywów biznesowych
 • Zapewnienie rzetelności publikowanych informacji finansowych (francuskie zasady rachunkowości, MSSF, amerykańskie zasady rachunkowości)
 • Wsparcie księgowe

Wykorzystywanie okazji rynkowych

 • Doradztwo finansowe (podwyższenie kapitału, pierwsza oferta publiczna itp.)
 • Wsparcie w zakresie wzrostu zewnętrznego i partnerstwa strategicznego oraz doradztwo (fuzje i przejęcia, due diligence itp.)
 • Wsparcie w kwestiach finansowych, prawnych i podatkowych przy zakładaniu spółek zależnych za granicą
 • Wsparcie w zabezpieczaniu, kształtowaniu, optymalizowaniu i dokumentowaniu cen transferowych

Poprawa wyników

 • Optymalizacja WCR i zarządzania środkami pieniężnymi i doradztwo w tym zakresie
 • Optymalizacja programów odwróconego faktoringu i wsparcie w ich wdrożeniu
 • Wsparcie i optymalizacja centrum usług wspólnych (SSC)
 • Planowanie podatkowe
 • Stworzenie i wdrożenie strategii proekologicznej

Wyślij zapytanie ofertowe

Powiązane strony