Nasze usługi

W odpowiedzi na oczekiwania w sektorze podlegającym ciągłym zmianom technologicznym, Mazars, w ramach dedykowanej praktyki i zespołu ekspertów z wielu dziedzin, oferuje znajomość problematyki branży medialnej oraz pragmatyczne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb

Dostosowywanie modelu biznesowego

 • Lepsze zrozumienie Państwa środowiska i rynku w celu wykorzystania możliwości rozwoju prowadzących do wzrostu i przewagi konkurencyjnej
 • Określanie i wdrażanie strategii cyfrowej (pozycjonowanie marki, strategia dystrybucji wielokanałowej i wycena)
 • Określanie modeli wzrostu (wewnętrzny/ zewnętrzny, sojusze firm, dywersyfikacja) i opracowywanie planów operacyjnych
 • Pilotaż transakcji finansowych i doradztwo na każdym etapie działalności (projekty transakcyjne, cesja, pozyskiwanie funduszy, pierwsze oferty publiczne i rozwój zewnętrzny)
 • Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w procesach zarządzania 

Zwiększenie wydajności

 • Identyfikacja dźwigni służących optymalizacji globalnych wyników (koszty, usługi, wykorzystanie zasobów, raportowanie…)
 • Tworzenie planów współdziałania (analiza wpływów, optymalizacja kosztów, racjonalizacja portfela usług, poprawa przepływów pieniężnych ...)
 • Doradztwo w zakresie nabywania / sprzedaży praw własności intelektualnej
 • Poprawa i sprawdzanie ciągłości dochodów (audyt podmiotów trzecich, audyt opłat licencyjnych, programów, należności…)
 • Zapewnienie wsparcia sądowego, szacowanie odszkodowań w odniesieniu do opłat licencyjnych, franczyz czy ataków hakerskich

Kontrola ryzyka

 • Ocena ryzyka finansowego i ograniczenie go w ramach optymalizacji narzędzi księgowych (zarządzanie ryzykiem technologicznym i internetowym)
 • Ocena skuteczności bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • Zarządzanie treścią (prawa autorskie...)
 • Pilotaż projektów międzysektorowych i pomoc w przeprowadzeniu zmian (analiza wpływu, prowadzenie polityki kadrowej, wdrażanie polityki komunikacji międzysektorowej…)
 • Wzmocnienie reaktywności w odniesieniu do zmian prawnych, utrzymanie zaufania inwestorów
 • Wsparcie w zakresie konsekwencji finansowych sporów sądowych oraz wykrywanie oszustw

Wyślij zapytanie ofertowe