Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego

Optymalne odpowiedzi na Państwa potrzeby finansowe

Rynki dłużne uległy przemianom w wyniku bezprecedensowego okresu niskich stóp procentowych i wysokiej płynności. Jednakże, nawet jeśli kredyty są powszechnie dostępne, niezbędna jest wiedza, jaki wariant wybrać, żeby najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Państwa firmy. Proponujemy doradztwo w zakresie finansowania dłużnego, żeby pomóc Państwu w pozyskaniu funduszy na realizację Państwa strategii operacyjnej.

Jeżeli jest efektywnie stosowane, finansowanie dłużne może pomóc w realizacji planów wzrostu, strategii przejęcia, lewarowaniu inwestycji, zmniejszeniu ryzyka i uzyskaniu wartości biznesowej. 

Nasz zespół doradców w zakresie finansowania dłużnego ma duże doświadczenie na rynku finansowania. Oferujemy dogłębną znajomość rynku, gdyż pomagamy zarówno organizacjom publicznym, jak i prywatnym w wyszukiwaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie finansowania i partnerów finansowych do realizacji ich celów. Poświęcimy czas, żeby poznać Państwa firmę i Państwa wymogi finansowania w celu określenia idealnej struktury finansowania i przeprowadzenia transakcji zgodnie z Państwa długoterminowymi celami biznesowymi.

Z uwagi na wielość dostępnych opcji finansowania zewnętrznego na rynku, potrzebują Państwo partnera, który ma ugruntowane relacje z podmiotami świadczącymi usługi finansowania dłużnego i pomoże Państwu rozwiać wątpliwości, udzielając jasnych i prostych wskazówek. Możemy pomóc Państwu w:

  • osiąganiu wartości poprzez dokapitalizowanie spółki przez akcjonariuszy;
  • refinansowaniu istniejących długów;
  • pozyskiwaniu funduszy na wsparcie rozwoju i działalności M&A;
  • finansowaniu kapitału obrotowego;
  • optymalnym lewarowaniu sponsorowanych transakcji.

Wierzymy, że skrojone na miarę rozwiązania są najbardziej wartościowe. W związku z tym:

  • Nasze zespoły doradców w zakresie finansowania dłużnego będą Państwa wspierać przez cały proces finansowania: od wstępnych rozważań strategicznych aż po faktycznie pozyskanie finansowania.
  • Przedstawiamy Państwu wyczerpujący obraz graczy i rozwiązań dostępnych na rynku.
  • Nasza niezależność gwarantuje, że znajdą Państwo najbardziej odpowiednie podmioty finansujące i rozwiązania w zakresie finansowania.
  • Stosujemy wypróbowaną i sprawdzoną metodologię w celu zapewnienia optymalnego wdrożenia rozwiązań w zakresie finansowania.