Pozyskiwanie środków finansowych

Dopasowane do potrzeb doradztwo w zakresie fuzji i przejęć mające na celu zwiększanie wartości dla udziałowców/akcjonariuszy

W Mazars doradzamy dużym grupom kapitałowym, prywatnym firmom, przedsiębiorcom i inwestorom w sprawie przejmowania i sprzedaży przedsiębiorstw, pozyskiwania funduszy i restrukturyzacji zadłużenia. Nasze zespoły mają ogromne doświadczenie w wielu sektorach i transakcjach różnej wielkości. Nasz w pełni zintegrowany międzynarodowy zespół pozwala stworzyć zespoły projektowe, które mają konkretne doświadczenie w danej kwestii, aby pomóc zrealizować Państwa projekt z sukcesem. Dzięki obecności w ponad 90 krajach i terytoriach na świecie, nasi eksperci w dziedzinie finansów korporacyjnych mogą pomóc Państwu skontaktować się z podmiotami do przejęcia, nabywcami i podmiotami finansującymi transakcje na całym świecie.

Proces M&A wymaga delikatności, czasu i złożonych decyzji. Potrzebna jest nie tylko właściwa strategia, ale również odpowiedni doradcy, którzy zagwarantują dobre zarządzanie transakcją i tworzenie wartości dla akcjonariuszy i szerszej grupy interesariuszy. 

Możemy zapewnić Państwu wsparcie i fachowe doradztwo przez cały proces M&A oraz w zakresie wynikających z niego kwestii strategicznych.

Sprzedaż firmy 

Pomożemy osiągnąć maksymalną wartość dla Państwa firmy. Bez względu na to, czy sprzedają Państwo firmę, którą Państwo sami założyli i zbudowali, czy zbywają  aktywa w portfelu, będziemy z Państwem współpracować, by znaleźć rozwiązanie dopasowane do Państwa i Państwa firmy, uwzględniając poufny charakter decyzji o sprzedaży firmy. Wspieramy Państwa w następujących kwestiach:

 • przygotowanie firmy do sprzedaży i współpraca z Państwem w celu ustalenia najlepszej strategii i harmonogramu przed rozpoczęciem całego procesu;
 • sporządzenie memorandów informacyjnych, teaserów inwestycyjnych, modeli finansowych, biznes planów i innych dokumentów dla przyszłych nabywców;
 • określenie i wyszukanie potencjalnych nabywców w dowolnej lokalizacji;
 • analiza, ocena i negocjowanie ofert, aby osiągnąć Państwa cele i maksymalizować wartość dla akcjonariuszy;
 • zarządzanie projektowe Państwa procesem sprzedaży aż do jego zakończenia, gwarantując minimalne zakłócenia w codziennej działalności;
 • kontakt z doradcami prawnymi w celu zapewnienia, że warunki dokumentów prawnych są optymalne. 

Finalnie decyzja o sprzedaży firmy będzie jedną z najbardziej istotnych decyzji w Państwa życiu zawodowym, jeśli prowadzą Państwo działalność, lub kluczowym zadaniem, jeśli pracują Państwo w firmie. Zagwarantujemy Państwu praktyczne, dokładne doradztwo na najwyższym poziomie merytorycznym na każdym etapie procesu w celu zwiększenia wartości dla firmy. 

Pozyskiwanie środków finansowych

Możemy wesprzeć Państwa w określeniu i wycenie Państwa potrzeb finansowych, określeniu odpowiednich struktur (papiery wartościowe, finansowanie dłużne, finansowanie typu mezzanine itp.) i wyszukaniu odpowiednich partnerów biznesowych.

Oprócz pozyskiwania funduszy przez sprzedaż papierów wartościowych lub podwyższenie kapitału, proponujemy również kompleksowe usługi doradztwa w zakresie zadłużenia.

Wykup

Doradzamy akcjonariuszom i menadżerom w dziedzinie restrukturyzacji kapitału w transakcjach wykupu menedżerskiego (ang. MBO) i wykupu lewarowanego (ang. LBO) zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi partnerami finansowymi. Doradzamy w następującym zakresie:

 • zaprojektowanie odpowiedniej struktury kapitałowej (kwota planowanego zadłużenia względem kwoty kapitału własnego);
 • negocjowanie warunków z dostawcami finansowania kapitałowego, obligacji i finansowania dłużnego;
 • wyszukanie i zabezpieczenie partnera finansowego, który wesprze Państwa plany i strategię;
 • wdrożenie struktury zarządzania mającej na celu realizację celów i oczekiwań zarządu i Państwa nowego partnera finansowego;
 • strukturyzacja i negocjowanie pakietu menedżerskiego i umowy wspólników zgodnie ze strategią rozwoju.

Przejęcia i wzrost zewnętrzny

Wspieramy duże krajowe i międzynarodowe grupy kapitałowe, firmy prywatne i inwestorów finansowych w ich projektach przejęć i wzrostu zewnętrznego.

Opracowanie strategii przejęcia może okazać się skomplikowane, wymagające czasu i środków, nawet jeśli mają Państwo zespoły M&A w firmie. W Mazars wspieramy Państwa na każdym etapie procesu przejęcia poprzez:

 • opracowanie strategii przejęcia i stworzenie karty wyników do oceny potencjalnie przejmowanych spółek;
 • przegląd rynku w celu wyszukania spółek do przejęcia;
 • umiejętne skontaktowanie się ze spółką w dowolnej lokalizacji i rozpoczęcie rozmów;
 • wstępną analizę uzyskanych informacji;
 • analizę cenową i ocenę potencjalnych synergii;
 • przygotowanie i negocjowanie oferty ze spółkami do przejęcia;
 • zarządzanie projektowe procesem przejęcia aż do jego zakończenia, gwarantując minimalne zakłócenia w codziennej działalności;
 • kontaktowanie się z innymi doradcami (m.in. dostawcami due diligence, doradcami prawnymi) i sprzedawcami.

Jeżeli przejęcie jest prawidłowo przeprowadzone, może pobudzić wzrost i znacznie zwiększyć wartość dla akcjonariuszy. Nasz globalny zespół ekspertów będzie Państwu towarzyszył w przeprowadzaniu strategii przejęcia w najbardziej skuteczny sposób.

Ponadto posiadamy również zespół specjalizujący się w integracji po fuzji, który może Państwu pomóc w zakończeniu procesu. 

Nasze narzędzia i rozwiązania

Mazars opracował własną autorską platformę, żeby dzielić się informacjami na temat transakcji, sytuacji rynkowej i współpracować przy okazjach transakcyjnych z naszymi zespołami M&A w ponad 30 krajach.

Dzięki tej platformie mogą Państwo skorzystać z najlepszych praktyk naszego międzynarodowego zespołu ekspertów bez względu na lokalizację. 

Nasi pracownicy

Mazars korzysta z wiedzy ponad 250 specjalistów w dziedzinie finansów korporacyjnych / M&A w ponad 30 krajach.