Rynki kapitałowe

Specjalistyczne wsparcie finansowe mające na celu sukces Państwa firmy

Zarówno jeśli chcą Państwo wprowadzić akcje firmy na giełdę, dokonać pierwszej oferty publicznej lub już są Państwo na giełdzie, Mazars oferuje szeroką gamę usług związanych z rynkami kapitałowymi i powiązanymi transakcjami.

Mamy spore doświadczenie w doradzaniu spółkom na temat transakcji na rynkach kapitałowych, w tym w zakresie pierwszej oferty publicznej (ang. IPO). Nasz zespół wyspecjalizowany w tematyce rynków kapitałowych obecnie wspiera klientów w ramach IPO oraz ponad 150 emisjach obligacji. Nasza wiedza specjalistyczna pozwala nam dostarczać szczegółowych informacji na temat wielu zagadnień związanych z transakcjami rynkowymi.

Nasze podejście

Nasza głęboka wiedza na temat wszystkich głównych sektorów, szeroka gama usług i międzynarodowy zasięg umożliwiają nam świadczenie spersonalizowanych usług dla klientów z różnych branż i lokalizacji.

Nasz zespół będzie z Państwem współpracował w celu zrozumienia Państwa celów strategicznych oraz zapewnienia bezstronnego i rzetelnego doradztwa, żeby dać Państwu pewność w podejmowaniu decyzji. Za sprawą jednego punktu kontaktowego zapewnimy odpowiednich ekspertów już na wczesnym etapie w celu sprawnej realizacji transakcji. 

Oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

 • finansowanie rozwoju firmy,
 • dywersyfikacja źródeł finansowania,
 • umożliwienie wyjścia inwestorom historycznym,
 • konsolidacja kapitału własnego,
 • częściowe zapośredniczenie długu bankowego,
 • dostęp do szerokiej bazy inwestorów,
 • wydłużenie terminu zapadalności Państwa finansowania,
 • poprawa Państwa widoczności,
 • wsparcie w określeniu Państwa potrzeb,
 • ocena Państwa zdolności sporządzania informacji finansowych,
 • poświadczanie lub sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przegląd lub sporządzanie dokumentacji (np. ulotki, prezentacje roadshow),
 • wsparcie w szybkim reagowaniu na zapotrzebowanie na rzetelną komunikację finansową,
 • ułatwienie wymiany z francuskim organem nadzoru rynków finansowych AMF oraz z Euronext,
 • wspieranie Państwa w obowiązkach związanych z Państwa nowym statusem.

Udane transakcje na rynkach kapitałowych opierają się na dogłębnej wiedzy specjalistycznej. Na przykład nowe struktury holdingowe muszą być tworzone w sposób, który jest nie tylko efektywny podatkowo, ale również odzwierciedla zmiany wprowadzone przez Plan Działań BEPS (z ang. Base Erosion Profit Shifting: Erozja Podstawy Opodatkowania i Transfer Zysków) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).