Dochodzenia gospodarcze

Wykorzystanie najnowszej technologii w sporach i dochodzeniach

Większa liczba regulacji i zwiększony nacisk na zgodność są głównymi czynnikami powodującymi wzrost dochodzeń w obszarach takich jak: nadużycia finansowe, przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu i inne przestępstwa finansowe. Spory i dochodzenia wymagają dyskrecji i wiedzy specjalistycznej, ponieważ organizacje chcą ograniczać szkody finansowe i szkody dla reputacji. Oferujemy kompleksowe wsparcie w tego typu dochodzeniach.

Nasze podejście

Jesteśmy dumni z naszej zdolności przeprowadzania rzetelnych dochodzeń, przy zachowaniu ostrożnego podejścia uwzględniającego obawy firm o reputację i poufność, oraz minimalizowaniu zakłóceń. Jeśli chodzi o dochodzenia księgowe, nasi wykwalifikowani księgowi i specjaliści w zakresie nadużyć finansowych mają rozległe doświadczenie w dziedzinie zwalczania oszustw, dochodzeń regulacyjnych, podatkowych i przypadków korupcji, w tym dochodzeń na podstawie amerykańskiej ustawy FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) i brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (Bribery Act).

Po ustaleniu problemu angażujemy specjalistów, którzy potrafią rozwiązywać kwestie takie jak: ilościowe określenie strat, odzyskiwanie strat, powstrzymywanie i prewencja przyszłych problemów tego typu. Możemy również zaoferować szkolenie Państwa wewnętrznym zespołom i wspierać Państwa w innych proaktywnych działaniach takich jak: profilowanie ryzyka, ocena kontroli wewnętrznej, szkolenia uświadamiające o oszustwach i badania na temat przestępczości. Mamy bogate doświadczenie w specjalistycznej dziedzinie, jaką jest ciągłe monitorowanie integralności.

Zespół Mazars ds. technologii wykrywania nadużyć dysponuje najnowszymi narzędziami i algorytmami analizy danych w celu świadczenia usług eksploracji danych i analizy forensic w związku ze złożonymi dochodzeniami i zleceniami dotyczącymi rozwiązywania sporów. Dane z wielu źródeł, w tym dane z telefonu komórkowego i dane „usunięte” mogą być przechowywane centralnie w naszej siedzibie w postaci wiarygodnego obrazu, który ułatwia szybką identyfikację problematycznych transakcji i stanowi dowód w sądzie. Odzyskiwanie hasła i odszyfrowywanie danych są dostępne jako specjalistyczne usługi, które mogą dostarczyć kluczowych dodatkowych dowodów.

Nasi pracownicy

Nasz zespół specjalistów oferuje prawdziwie międzynarodową obsługę, gdyż regularnie doradzamy krajowym i międzynarodowym firmom oraz kancelariom prawniczym. Nasi biegli i specjaliści w zakresie dochodzeń składali dowody w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz prowadzili kompleksowe dochodzenia wewnętrzne.