Niezależny przegląd biznesu

Zapewniamy specjalistyczną ocenę wyników firmy i proponujemy adekwatne rozwiązania istniejących problemów

Niezależny przegląd biznesu (ang. IBR, „Independent Business Review”) może okazać się punktem zwrotnym dla firmy przechodzącej trudności. Często zainicjowany przez zainteresowany bank, wierzyciela lub innego interesariusza, niezależny przegląd zapewnia szczery obraz wyników finansowych i proponuje rozwiązania i strategie, żeby przezwyciężyć trudności, z którymi się Państwo borykają.

Nasze podejście 

Niezależny przegląd działalności ma na celu ocenę sytuacji Państwa firmy i określenie bezpośrednich przeszkód, które trzeba pokonać, zanim przedstawione zostaną dostępne opcje i proaktywne środki, aby zabezpieczyć jej długoterminową przyszłość. Może to być również początek polubownych, konstruktywnych negocjacji z wierzycielami i innymi interesariuszami. 

Ale ważne jest też spojrzenie poza same cyfry, dotarcie do samego sedna tej działalności. Czy kierownictwo jest wystarczająco silne? Czy istnieje nadmierna zależność od kluczowych członków kierownictwa?  

Czy firma jest zależna od małej liczby klientów lub dostawców? Tylko dzięki dogłębnemu zrozumieniu kontekstu, ludzi i dynamiki biznesu oraz poprzez analizę takich zagadnień jak to, firma może powrócić do dobrej kondycji. Każda firma ma inne zagadnienia do przeanalizowania. 

Nasz zespół specjalistów przeprowadza wiarygodne przeglądy, korzystając z doświadczenia specjalnie dobranej grupy roboczej z wieloma umiejętnościami. Stosując biznesowe, pragmatyczne i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów, odkrywamy nie tylko słabości, lecz również opcje, które zapewniają firmom większe szanse na wykorzystanie przyszłych okazji rynkowych. 

Nasze usługi

  • niezależne przeglądy biznesu dla banków i wierzycieli; 
  • niezależne pprzeglądy biznesu dla kierownictwa i zarządów; 
  • gruntowne przeglądy konkretnych zagadnień, w tym podatków, finansowania dłużnego i pojedynczych zdarzeń biznesowych; 
  • dalsze prace, takie jak negocjacje z pożyczkodawcami i refinansowanie; 
  • wsparcie w restrukturyzacji i upadłości w celu wdrożenia środków zaradczych względem ustaleń niezależnego przeglądu działalności. 

Nasi pracownicy

Posiadamy specjalistów ds. restrukturyzacji w 30 krajach, na 5 kontynentach, z rozległym doświadczeniem w realizacji krajowych i międzynarodowych zleceń. Oznacza to, że możemy wspierać Państwa firmy w czasach wyzwań i trudności, gdziekolwiek prowadzą Państwo działalność.