Restrukturyzacja i niewypłacalność

Wspieramy Państwa w trudnych czasach

W czasie trudności finansowych, niepewności lub transformacji firmy, nasz globalny zespół specjalistów ds. restrukturyzacji i niewypłacalności pomaga zachować wartość, wdrożyć strategie ratunkowe i poprawić wyniki Państwa firmy.

Restrukturyzacja

Wierzymy, że wcześnie podjęte działanie w celu ustalenia przyczyny problemów biznesowych daje największe szanse wdrożenia planu restrukturyzacji, który trwale poprawi wyniki firmy. 

Usługi restrukturyzacyjne są zlecane z różnych powodów, ale główny cel jest zawsze taki sam: ocenić, przedstawić i zarekomendować najlepsze opcje dla Państwa firny i interesariuszy w tym trudnym czasie.

Zależnie od tego, co uznają Państwo za bardziej odpowiednie, przedstawimy rozwiązanie w scenariuszu wypłacalności lub niewypłacalności.

Nasze usługi restrukturyzacji obejmują:

  • niezależny przegląd biznesu (ang. IBR, „Independent Business Review”) - przegląd wyników i prognoz finansowych, operacyjnych i strategicznych (link do strony);
  • przeglądy opcji - ocena zasadności szeregu działań dostępnych dla kierownictwa;
  • przeglądy poprzedzające udzielenie pożyczki - określenie zasięgu wymaganego wsparcia i poziomu zadłużenia, które dana firma będzie w stanie obsłużyć;
  • przeglądy wypłacalności - określenie wypłacalności przedsiębiorstwa i doradzanie zarządowi i dyrektorom w zakresie ich obowiązków. Określanie opcji dostępnych dla interesariuszy i prawdopodobnych konsekwencji wyjścia z inwestycji;
  • planowanie awaryjne - pomoc w ocenie i zarządzaniu krótkoterminowym kapitałem obrotowym przed wdrożeniem strategii alternatywnych takich jak przyspieszony proces fuzji i przejęcia lub ogłoszenie upadłości;
  • uproszczenie struktury przedsiębiorstwa - pomoc w uproszczeniu struktur korporacyjnych i zmniejszeniu obciążeń związanych ze zgodnością, kosztów oraz ryzyka. Spółki przejmujące z czasem odkrywają, że ich struktury stają się nadmiernie skomplikowane, mają wiele uśpionych spółek zależnych w obrębie grupy.

Niewypłacalność

Kiedy firma osiąga koniec swojego cyklu życia, możemy wdrożyć najbardziej odpowiednią strategię dla wszystkich zainteresowanych. Mamy duże doświadczenie w likwidacji przedsiębiorstw i minimalizowaniu jej wpływu na akcjonariuszy, zarówno osoby prywatne, jak i spółki. Naszym celem jest zawsze reagowanie na bezpośrednie wyzwania i zachowywanie wartości tam, gdzie jest to możliwe.

Nasze zindywidualizowane doradztwo i wsparcie pomoże określić i zrealizować najlepszą opcję restrukturyzacji dla Państwa firmy.

Ponadto mamy znaczne doświadczenie w spornych postępowaniach upadłościowych i nasz zespół jest dobrze zorientowany w określaniu i dochodzeniu roszczeń zgodnie z odpowiednimi przepisami w krajach, w których Państwo działają. Jako zintegrowana międzynarodowa sieć biur partnerskich dysponujemy skalą i znajomością lokalnej specyfiki, żeby wspierać Państwa na dowolnym rynku.

Usprawniliśmy windykację na rzecz wierzycieli w drodze rozliczeń handlowych i w razie potrzeby, postepowania spornego.  W wielu przypadkach odzyskanie środków w wyniku naszych dochodzeń było jedynym źródłem finansowania masy upadłościowej.

Nasz zespół regularnie dochodzi roszczeń wynikających z transakcji o zaniżonej wartości, prawa pierwszeństwa, naruszenia obowiązków/niewłaściwego wykonania obowiązków, niezgodnych z prawem dywidend, nielegalnego lub oszukańczego obrotu jak również dochodzenia spłaty niespłaconych pożyczek od dyrektorów i osób trzecich. 

Dochodzenia w sprawie oszustw i śledzenie aktywów, często na skalę międzynarodową, jest dużo bardziej skuteczne dzięki naszej globalnej sieci biur i wewnętrznych ekspertów ds. usług forensic.

Nasi pracownicy

Posiadamy specjalistów ds. restrukturyzacji w 30 krajach, na 5 kontynentach, z rozległym doświadczeniem w realizacji krajowych i międzynarodowych zleceń. Oznacza to, że możemy wspierać Państwa firmy w czasach wyzwań i trudności, gdziekolwiek prowadzą Państwo działalność.