Audyt informatyczny

Systemy informatyczne odgrywają bardzo ważną rolę w procesach biznesowych i administracji firmą. Z uwagi na fakt, że ważne informacje finansowe są również przechowywane w systemach komputerowych, powinny one również podlegać audytowi. Audyt IT (EDP) ma na celu sprawdzenie, czy informacje te są rzetelne i czy można zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym w tymi systemami.

W Mazars dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych audytorów IT, w tym specjalistów w zakresie ERP. Mają oni długoletnie doświadczenie i wiedzę z dziedziny aplikacji ICT. Zatrudniamy certyfikowanych audytorów z dyplomem CISA, zarejestrowanych w Stowarzyszeniu do spraw Audytu i Kontroli Systemów (ISACA), międzynarodowej instytucji zrzeszającej audytorów EDP. Nasze usługi obejmują:

  • Analizę systemów IT
  • Reorganizację oraz/lub rekonfigurację procesów IT
  • Doradztwo na temat bezpieczeństwa i oceny ryzyka
  • Ocenę wewnętrznych procedur kontroli w firmie np. Sarbanes-Oxley (SOX)
  • Pomoc w spełnianiu wymogów krajowych i międzynarodowych

Możemy poprawić Państwa technologię i bezpieczeństwo poprzez:

  • Ocenę bezpieczeństwa logistycznego i technicznego
  • Audyt systemów
  • Analizę danych generowanych przez systemy informatyczne
  • Ocenę funkcjonowania działu IT
  • Stworzenie planu ciągłości działania

Opracowaliśmy kompletny pakiet analizy danych “Scan-D", pozwalający nam na sprawdzenie Państwa głównych procesów.