Zespół audytu wewnętrznego Mazars, obejmujący specjalistów w dziedzinie informatyki, posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Opracowaliśmy własną metodologię audytu wewnętrznego opartą na ocenie ryzyka. Przeprowadzamy audyt jednostek zależnych i spółek partnerskich.

Możemy przeprowadzić przegląd działu audytu wewnętrznego, ocenić jego skuteczność i usprawnić jego funkcjonowanie stosownie do potrzeb działalności.

To klient decyduje, w jakim zakresie chce z nami współpracować – możemy pełnić rolę konsultantów lub pracować razem z personelem firmy