Ze względu na naszą znaczącą obecność na rynku oraz współpracę z międzynarodowymi organami ustalającymi standardy rachunkowości, posiadamy informacje o zmianach zachodzących w przepisach rachunkowych już od samego początku. Oznacza to, że możemy szybko reagować i pomóc dostosować Państwa księgi do nowych przepisów – w celu utrzymania zaufania inwestorów i optymalizacji zarządzania ryzykiem.

Nasi eksperci w zakresie standardów i regulacji zawodowych będą Państwa wspierać w trakcie wdrażania nowych zasad rachunkowości. Oferujemy:

  • informacje o zmianach w przepisach
  • analizę nowych wytycznych i ich wpływu na organizację
  • szkolenia
  • pomoc przy sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań
  • sporządzanie prognoz