Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna

Kiedy firma zaczyna rozwijać się na bardziej globalną skalę i rozszerzać swoją działalność, musi stawić czoła kwestiom związanym z outsourcingiem, relokacją i współpracą z filiami. To oznacza, że potrzebuje jest dostosowanie metody oceny wyników, rentowności kapitału oraz zwiększenie przejrzystość.

Aby pomóc Państwu zarządzać ryzykiem i optymalizować procesy w coraz bardziej złożonym środowisku, zapewniamy wsparcie w zakresie odpowiedniego nadzoru, oraz pomoc w opracowaniu procedur kontroli wewnętrznej i audytu poprzez:

 • strukturyzowanie działalności
 • przeprowadzenie audytu operacyjnego i optymalizacji procesów
 • zapewnienie wyspecjalizowanych konsultantów
 • sporządzenie projektu procedur operacyjnych
 • ocenę działu audytu wewnętrznego

Zapewniamy ulepszenie zarządzania ryzykiem poprzez:

 • sporządzenie mapy ryzyka
 • przetwarzanie ryzyka
 • ustalenie planu działania metodą „burzy mózgów”

Procedury kontroli wewnętrznej podlegają coraz to bardziej rygorystycznym przepisom – począwszy od ustawy US Sarbanes Oxley Act, po 4., 7. i 8. dyrektywę UE, Solvency II, Bazyleę II, Zapewnienie zgodności z tymi przepisami może być czasem przytłaczające – ale jest niezbędne.

Czy chcieliby Państwo mieć wgląd w operacje biznesowe, żeby zminimalizować przyszłe ryzyko?

Możemy w tym pomóc poprzez wprowadzenie systemów zarządzania i administrowania. Oferujemy:

 • szkolenia
 • zarządzanie projektem
 • ocenę kontroli wewnętrznej
 • tworzenie i wdrożenie ram kontroli wewnętrznej
 • sporządzenie raportu dotyczącego kontroli wewnętrznej
 • wsparcie przy sporządzaniu raportów SAS 70 (Typ I lub II)
 • itp.

W każdej chwili możemy skorzystać z lokalnej wiedzy dzięki naszemu globalnemu, zintegrowanemu partnerstwu.