28.10 webinar CEE: Raportowanie zrównoważonego rozwoju w biznesie i zmiany w unijnych wytycznych dyrektywy CSRD

Nowa unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), obowiązująca od stycznia 2023 r., będzie miała wpływ na działalność blisko 50 tys. firm w UE. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zorganiowaliśmy webinar poświęcony kontekstowi zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. w jaki sposób przygotować się na zmiany w raportowaniu niefinansowym.

Przedsiębiorstwa w UE będą zobowiązane do informowania opinii publicznej o sposobie, w jaki stosują odpowiedzialne praktyki biznesowe. Obejmuje to kwestie związane z dbaniem o pracowników, społeczność, dostawców i środowisko.

Obejrzyj nagranie

Każda firma, która spełnia co najmniej 2 z 3 poniższych kryteriów:

  • zatrudnia ponad 250 pracowników;
  • wykazuje w bilansie ponad 40 mln euro;
  • generuje ponad 20 mln euro obrotu

będzie zobowiązana do sporządzania rocznego raportu na temat zrównoważonego rozwoju. Podczas tego webinaru omówiliśmy kolejne kroki w procesie jego przygotowania.

Agenda

  • Zielona taksonomia i CSRD, dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
  • Przegląd sytuacji związanej z czynnikami ESG (Environmental, Social, Governance - czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym) w regionie CEE i na świecie
  • (Za)stosowanie istniejących narzędzi i metodologii w zakresie sprawozdawczości
  • Zawartość raportu i wskazówki dot. wdrożenia tego procesu w Twojej firmie
  • Sesja pytań i odpowiedzi

Prelegenci

  • Maud Gaudry, Global Co-Head of Sustainability at Mazars in France
  • Jana Ružická, Sustainability Director at Mazars in Slovakia

Wydarzenie odbyło się 28 października 2021 r. w języku angielskim.