Joanna Orłowska-Filipowicz Partner, Financial Services Audit & Advisory

Joanna Orłowska-Filipowicz jest Partnerem w Dziale Audytu i Doradztwa dla Instytucji Finansowych. Tuż przed dołączeniem do Mazars pracowała w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie była odpowiedzialna za projekty audytowe i doradcze dla instytucji finansowych. Portfolio jej klientów obejmowało największe banki działające w Polsce.

Joanna posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w tym w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w doradztwie dla podmiotów sektora finansowego, obejmujących banki i ich grup kapitałowych, firmy leasingowe, faktoringowe, spółki pożyczkowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Joanna posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze regulacyjnym, sprawozdawczości, rachunkowości, które obejmowały implementację nowych MSSF oraz wdrażanie nowych rozwiązań metodologicznych i informatycznych w zakresie sprawozdawczości finansowej. Joanna przeprowadzała liczne konsultacje na temat interpretacji zastosowania wymogów MSSF/MSR oraz polskich standardów rachunkowości. W ostatnich latach Joanna uczestniczyła w wielu projektach z obszaru fuzji i przejęć, takich jak finansowe due diligence (zarówno buy-side jak i sell-side). Joanna prowadziła szereg szkoleń z zakresu MSSF oraz sprawozdawczości finansowej, w tym dla UKNF.

Joanna jest absolwentką studiów magisterskich Finansów i Bankowości oraz Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Strony związane z: Joanna Orłowska-Filipowicz

Usługi

Branże

Aktualności