Integracja post-transakcyjna (PMI)

Zwiększanie wartości dzięki specjalistycznej wiedzy finansowej i zrozumieniu organizacji

Sprawny, niezawodny proces integracji jest kluczowy dla zrealizowania całkowitej wartości fuzji lub przejęcia. Oznacza to konieczność posiadania właściwej strategii, dobrego zarządzania projektem, ludzi i wyznaczonych celów. Pomagamy firmom wdrożyć pragmatyczną i skuteczną metodologię skoncentrowaną na tworzeniu wartości i ciągłości firmy, która korzysta z kompetencji Państwa zespołu.

Nasze podejście

Przejęcia i fuzje wiążą się z dużymi oczekiwaniami finansowymi i operacyjnymi, ale są bardzo skomplikowane w realizacji. Sukces wymaga bogatego doświadczenia i gruntownej wiedzy.

Współpracując z Państwem na co dzień, nasz zespół pomoże Państwu opracować ambitną, lecz realistyczną strategię integracji dla projektu przejęcia, przed i po jego ukończeniu.

Dostosujemy metodologię integracji do motywów transakcji. Naszym celem jest zidentyfikowanie możliwości tworzenia wartości, a przy tym określenie związanych z nimi wyzwań i ryzyk. Dzięki jasnym planom zmian i integracji, pomagamy znaleźć najszybszą drogę do udanego połączenia bez ryzyka. Połączenia, które pozwoli Państwu i Państwa pracownikom realizować długoterminowe cele biznesowe.

Począwszy od due diligence do działań następujących po zamknięciu transakcji, nasz zespół stawia na współpracę, aby pomóc Państwu:

  • stworzyć solidne uzasadnienie biznesowe (ang. business case) dla przejęcia;
  • zaprojektować i prowadzić niezawodne biuro zarządzania projektami, żeby kierować procesem decyzyjnym, zarządzać współzależnościami i uruchamiać zasoby;
  • określić i śledzić synergie i inicjatywy w celu realizacji uzasadnienia biznesowego;
  • zaprojektować model operacyjny dla połączonych firm;
  • stworzyć plan zarządzania zmianą wspierający udaną integrację;
  • rozwiązywać poszczególne problemy funkcjonalne w dziale sprzedaży i marketingu, dziale operacyjnym, finansowym, HR i IT.

Jako faktycznie zintegrowana firma możemy szybko zmobilizować zespół specjalistów wspierający Państwa we wdrożeniu tak kluczowych kwestii jak strategia podatkowa po transakcji, zgodność z przepisami prawnymi i integracja IT.

Nasi pracownicy

Mazars posiada zespół ponad 100 specjalistów PMI w naszej globalnej sieci, dzięki czemu możemy wspierać Państwa w dowolnych transakcjach transgranicznych.