Fuzje i przejęcia w Europie Zachodniej: pułapki podatkowe i możliwości strukturyzacji

Europa Zachodnia, dzięki swojemu położeniu i integracji z Unią Europejską, wydaje się być mniejszym źródłem niepewności podatkowej. Jednak prowadzenie działalności w tym obszarze może być wyzwaniem ze względu na niezbyt podobne środowiska podatkowe.

06.12.2021 r. 

Podczas gdy transakcje w Europie Zachodniej nadal stanowią atrakcyjne możliwości dla wielu inwestorów, proces przejęcia, a także proces integracji odpowiadają lokalnej specyfice, nawet jeśli większość krajów jest częścią Unii Europejskiej.

Nasi eksperci w zakresie podatków od fuzji i przejęć oraz podatków międzynarodowych często napotykają na szereg ryzyk podatkowych zagrażających powodzeniu procesu zawierania transakcji lub późniejszego procesu integracji. W tym badaniu podkreślamy, czego mogą spodziewać się firmy przeprowadzające transakcje w regionie i jak mogą uniknąć pułapek podatkowych, jednocześnie maksymalnie wykorzystując możliwości strukturyzacji.

Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej na temat pułapek i bodźców podatkowych, które pomogą w określeniu właściwego następnego kroku.

Dokument

Doing M&A in Western Europe