ESG: na jakim etapie zmian jest Twoja firma?

Podczas gdy kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym zyskują na znaczeniu globalnie i coraz bardziej dominują w narracji biznesowej, nasz najnowszy raport opisuje wybory i ścieżki dla spółek różnych rozmiarów i z różnych sektorów, które chcą rozpocząć przejście do bardziej zrównoważonego modelu biznesowego.

Nasz raport zawiera kluczowe spostrzeżenia liderów biznesu z całego świata oraz wskazówki naszych ekspertów branżowych, aby pomóc Ci w pokonywaniu wyzwań i wykorzystywaniu szans.

Pobierz raport ESG: Na jakim etapie zmian jest Twoja firma? 

Bycie na bieżąco z przepisami

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do wdrożenia, przyspieszasz tempo swoich działań, czy potrzebujesz skupić się na zaangażowaniu, nasz raport obejmuje szereg tematów związanych z ESG, w tym najnowsze globalne regulacje wspierające program zrównoważonego rozwoju i ich wpływ na przedsiębiorstwa.

Analiza porównawcza Twoich postępów

Raport również odzwierciedla wnioski najnowszego barometru opinii kadry zarządzającej Mazars, który pokazuje, jak liderzy biznesowi nadają priorytet ESG i co postrzegają jako istotne wyzwania dla wdrożenia. Obserwacje naszych globalnych ekspertów na temat trzech sektorów, które wyprzedzają krzywą w kwestiach ESG, mogą pomóc w analizie porównawczej Twoich postępów. Ponadto spostrzeżenia z różnych krajów dostarczają cennych lekcji na temat tego, jak odpowiednicy radzą sobie z globalnymi i lokalnymi wyzwaniami.

Przejście od słów do czynów

Wdrożenie idei ESG wymaga otwartości na uczenie się, wiedzy, której można zaufać oraz zmiany sposobu myślenia, która sprawi, że zrównoważony rozwój znajdzie się w centrum uwagi. Raport zapewnia liderom wyższego szczebla zestaw wskazówek, które mają wzmocnić ich determinację i pomóc im spojrzeć na ESG jako na szansę biznesową. Nasz raport będzie zachęcał, wspierał i pomagał w dalszym rozwoju idei ESG, dostarczając praktycznych wskazówek i ważnych wniosków.

Pobierz raport ESG: Na jakim etapie zmian jest Twoja firma?

* pola obowiązkowe

Mazars Group is collecting this information for demographic insight.