Dorota Nieckarz

Dorota Nieckarz jest Managerem w Dziale Doradztwa, w zespole Sustainability. Przed dołączeniem do Mazars pracowała w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie była odpowiedzialna za projekty audytowe i doradcze dla instytucji finansowych.

Obecnie jest odpowiedzialna za wdrożenie tematów ESG i zrównoważonego rozwoju dla firm. Posiada wiedzę na temat międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego a także unijnych regulacji w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Prowadzi szkolenia w zakresie nowych wymogów i standardów, w tym w zakresie wdrożenia dyrektywy CSRD oraz standardów dotyczących raportowania niefinansowego.

Dorota posiada doświadczenie w prowadzeniu różnych projektów doradczych i wdrożeniowych w obszarze regulacyjnym, sprawozdawczości, rachunkowości, które obejmowały implementację nowych standardów MSSF oraz wdrażanie nowych rozwiązań metodologicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej. Brała udział i prowadziła projekty typu due diligence.

Prowadziła również szkolenia dla UKNF z wybranych standardów MSR ora z MSSF.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla podmiotów sektora finansowego, obejmujących banki, fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.