Strategia i due diligence

Rozwiązania w zakresie wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju do Państwa praktyki biznesowej

Spółki coraz częściej przyjmują strategie zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają kwestie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) w swoich codziennych działaniach. Z uwagi na fakt, że postępowanie spółek jest pod coraz pilniejszą obserwacją, bardzo ważne jest, by mieć wdrożoną skuteczną strategię w tym zakresie. Nasz zespół może udzielić wskazówek niezbędnych, by wdrożyć i opracować ramy zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój szybko staje się kluczowym elementem programu biznesowego. W przeszłości zrównoważony rozwój był kojarzony przede wszystkim z czynnikami środowiskowymi, ale obecnie obejmuje całą gamę zagadnień ESG i jest powszechnie postrzegany jako element mający wpływ zarówno na wyniki finansowe spółki, jak i jej reputację.

Strategia zrównoważonego rozwoju polega na zintegrowaniu celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych z biznes planem w celu tworzenia długoterminowej wartości dla Państwa organizacji, interesariuszy i społeczeństwa, a przy tym zachowując i ulepszając zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń. Ponieważ świadomość zagadnień ESG wzrasta, wiele spółek chce wdrożyć te zasady w swojej działalności. Jako że ESG obejmuje wiele kwestii, w tym zmiany klimatu, prawa człowieka, ochronę konsumenta, relacje pracownicze i odpowiedzialne zarządzanie, ważne jest, aby skupić się na tym, co najważniejsze dla Państwa organizacji.

Łączymy gruntowną wiedzę na temat kwestii ESG z doświadczeniem biznesowym, aby zapewniać Państwu doradztwo i wsparcie, którego Państwo potrzebują przy opracowywaniu strategii zrównoważonego rozwoju. Nasz zespół korzysta z doświadczenia różnych gałęzi działalności Mazars i pracuje jako jeden zintegrowany organizm w oparciu o współpracę, skupiając się na dostosowaniu usług do konkretnych potrzeb Państwa firmy.

Dzięki naszej metodologii opartej na współpracy możemy Państwa wesprzeć w:

 • sporządzeniu kompleksowej polityki zaangażowania interesariuszy uwzględniającej wszystkie strony, zaplanowaniu metodologii i uzgodnieniu strategii;
 • określeniu istotnych tematów, które mają największy wpływ na Państwa biznes i które mają największe znaczenie dla interesariuszy, gdyż odnoszą się do ryzyka ekonomicznego, środowiskowego i społecznego, mogącego wpłynąć na reputację firmy i Państwa zdolność do tworzenia wartości;
 • wdrożeniu systemów, które będą mierzyć wybrane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI);
 • obliczeniu śladu węglowego Państwa firmy i określeniu możliwości w zakresie jego zmniejszenia i zrównoważenia swojego wpływu na środowisko.

Nasze usługi

 • opracowanie strategii w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju i badanie due diligence
 • opracowywanie programu antykorupcyjnego
 • usługi związane z ładem korporacyjnym
 • zgodność z przepisami rozporządzenia RODO oraz prywatność i ochrona danych
 • ocena śladu węglowego i efektywność energetyczna
 • strategia w zakresie praw człowieka
 • diagnoza CSR dotycząca łańcucha dostaw i strategii zrównoważonych zakupów

Wyślij zapytanie ofertowe