CSRD: Nowe regulacje UE dotyczące zrównoważonego rozwoju

W lipcu 2022 roku w krajach UE zostaną przyjęte nowe regulacje dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. Maud Gaudry, ekspertka Mazars ds. zrównoważonego rozwoju, mówi o wyzwaniach, które czekają przedsiębiorstwa, w związku z nadchodzącymi zmianami.

Czym jest CSRD?

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) jest wyczekiwaną aktualizacją istniejącej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, która w 2014 roku ustanowiła obowiązki dotyczące sprawozdawczości i przejrzystości w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju dla szeregu europejskich spółek.

CSRD rozszerza zakres spółek podlegających obowiązkowi raportowania zrównoważonego rozwoju i ma na celu poprawę jakości raportowanych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju poprzez nałożenie obowiązku stosowania Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju oraz przeprowadzania obowiązkowego audytu sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju sporządzonych zgodnie z CSRD.

Co zostało zapowiedziane?

W dniu 22 czerwca 2022 r. Rada Europejska i Parlament, po długim okresie negocjacji politycznych, osiągnęły porozumienie w sprawie nieznacznie zmienionej wersji pierwotnej wniosku dotyczącego CSRD przedstawionego przez Komisję Europejską w kwietniu 2021 roku.

Ostateczny tekst ma zostać podany do publicznej wiadomości dopiero w ciągu kolejnych kilku dni lub tygodni, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na detale ostatecznych przepisów. Oto najważniejsze punkty, które warto znać już dziś.

Mazars CSRD Broszura Informacyjna - Czerwiec 2022

Pobierz raport

Dokument

Mazars CSRD Broszura Informacyjna - Czerwiec 2022