Infrastruktura IT – planowanie, wykonanie, sprawdzenie, poprawienie

Nowoczesne systemy informatyczne są zwykle ustandaryzowane, zharmonizowane i zoptymalizowane we wszystkich obszarach biznesowych. Nie tylko odgrywają kluczową rolę w zakresie wsparcia, ale pomagają kształtować i łączyć jednostki organizacyjne i procesy biznesowe poprzez coraz wyższy poziom cyfryzacji i automatyzacji. W efekcie infrastruktura IT odgrywa istotną rolę podczas wydzielenia i proces ten musi być starannie zaplanowany, monitorowany i zarządzany, aby przekształcenie się udało.

Najważniejszą kwestią, którą trzeba się zająć podczas wydzielenia jest to, jak skutecznie, wydajnie i minimalnie wpływając na codzienną działalność wydzielonej jednostki wyodrębnić procesy biznesowe z istniejącej infrastruktury informatycznej. Wymaga to dużej wiedzy specjalistycznej i zrozumienia.

Plan-Do-Act-Check.jpg

Doświadczenie pokazuje, że klasyczne podejście PDCA działa tu najlepiej.

  • Planowanie: Rozpocznij od przeprowadzenia szczegółowej oceny aktualnych procesów biznesowych, w tym powiązanych z nimi aplikacji IT i obiektów informacyjnych.
  • Wykonanie: Następnie porównaj tę ocenę z planami dla nowego podmiotu.
  • Sprawdzenie: Takie porównanie uwypukli to, co należy zrobić, żeby zapewnić pomyślną kontynuację działalności przy jednoczesnym osiąganiu celów związanych z wydzieleniem. Zwróci uwagę na współzależności między dwoma systemami i wskaże, jakie działania są potrzebne.
  • Poprawienie: Powyższe działania są następnie wdrażane podczas bieżącej działalności. W tej fazie bliska współpraca między działem IT a innymi podmiotami, w szczególności nowym podmiotem, jest niezwykle ważna. Pętle informacji zwrotnej pomagają zminimalizować negatywny wpływ na bieżące procesy biznesowe.

Istnieje spore ryzyko, że całe środowisko informatyczne może ulec awarii przy zastosowaniu podejścia typu „big bang”, przy którym następuje duża, nagła transformacja. Miałoby to szkodliwy wpływ na procesy biznesowe, które są przez nie wspierane. Zastosowanie elastycznego podejścia pomoże uniknąć tego ryzyka. Poszczególne obiekty IT (aplikacje, procesy, struktury lub przepływy danych) są dostosowywane do nowej struktury organizacyjnej za pomocą małych, szybkich kroków o niskim ryzyku. Ostatni etap obejmuje zatwierdzenie, oraz, jeżeli to konieczne, restrukturyzację i dokumentację nowego środowiska informatycznego wydzielonego podmiotu.

Bardzo niewiele działów IT ma wystarczającą wiedzę, doświadczenie i zasoby, żeby poradzić sobie z wydzieleniem samodzielnie. Ponadto czas i budżet pracowników IT są w większości zaplanowane tylko na zajmowanie się bieżącymi operacjami i dobrze ugruntowanymi procesami. Dlatego zazwyczaj zaleca się firmom skorzystanie z zewnętrznego wsparcia i pomocy specjalistów w zakresie tych wyjątkowych i złożonych procesów.

W serii krótkich artykułów Eksperci Mazars analizują kluczowe kroki do rozważenia podczas porcesu wydzielenia (carve-out) z różnych perspektyw:

Wycena – aspekty księgowe, podatkowe oraz związane z cenami transakcyjnymi

Czynnik ludzki - informowanie, angażowanie, wzmacnianie

Czy wydzielenie może być dobrą strategią w branży motoryzacyjnej?

W celu uzyskania więcej informacji na temat wydzielenia lub omówienia wsparcia dla Państwa firmy, prosimy o kontakt z nami poniżej.