Czynnik ludzki – informowanie, angażowanie, wzmacnianie

Zanim pomyślnie przeprowadzi się wydzielenie (carve-out), należy rozważyć kwestie strukturalne i personalne. Nie można też zapominać o kluczowych zagadnieniach z zakresu zarządzania zmianą i prawa pracy.

Zarządzanie zmianą

Przygotowanie pracowników do planowanej transakcji i rozmowa z nimi na temat organizacyjnego wydzielenia mogą okazać się kluczowe dla całościowego sukcesu tego projektu. Celem jest zachowanie podstawowych kompetencji i zdolności sprawnego prowadzenia firmy. Uznaje się, że połączenie dwóch zagranicznych jednostek organizacyjnych w jedną jest niezwykle trudnym wyzwaniem. Jeszcze trudniejsze jest rozdzielenie ściśle zintegrowanych jednostek prowadzących działalność od wielu lat.

Bez względu na cele wydzielenia, ogłoszenie decyzji na pewno wzbudzi obawy wśród pracowników. Taki proces wymaga silnego przywództwa, szczególnie na wczesnych etapach. Ważne jest, aby zapewnić przejrzystą, kompleksową i rzetelną informację, aby nie nadszarpnąć zaufania pracowników oraz zdobyć i utrzymać ich zaangażowanie w zmianę.

Zlekceważenie tego ważnego aspektu operacji powoduje ryzyko utraty kluczowych pracowników. Wszelkie formy komunikacji – takie jak spotkanie z władzami samorządowymi, rozmowa w cztery oczy, newsletter, film wyjaśniający lub indywidualny email – muszą zawierać jasne, spójne komunikaty przygotowane wcześniej i obowiązujące dla wszystkich. Proces wydzielenia jest zwykle skomplikowany i często zajmuje wiele lat. Jasna i otwarta komunikacja jest kluczowa przez cały czas trwania tej operacji.

Następny istotny etap udanego przekształcenia opiera się na zaangażowaniu. Pracownicy muszą czuć, że są ważnym elementem oraz beneficjentami wydzielenia, a nie czymś drugorzędnym czy niedogodnym. Nie należy lekceważyć faktu, że ta kwestia może spowodować znaczne zakłócenia, jeżeli nie zostanie potraktowana z uwagą.

Dostosowany do potrzeb coaching może pomóc szybko rozwiązać wszelkie sytuacje konfliktowe. Różnice opinii i znaczące prawdopodobieństwo konfliktu mogą z łatwością spowolnić realizację projektu i mieć szkodliwy wpływ na jego wynik. 

Po właściwej stronie prawa

Wydzielenia wpływają nie tylko na morale, postawę i zaangażowanie pracowników, ale również  na status zatrudnienia osób w wydzielanym podmiocie. Jednakże przed poczynieniem planów, należy rozważyć konsekwencje w świetle prawa pracy, jak również ogólną sytuację biznesową spółki. Warto przede wszystkim zastanowić nad następującymi kwestiami:

  • Którzy pracownicy zostaną przydzieleni do obszaru podlegającemu wydzieleniu?
  • Co będzie z pracownikami, którzy pracują w obszarach centralnych (działalność centrali)?
  • Czy osoby przydzielone do nowo powstałej spółki (NewCo) tworzą holding lub chociaż część holdingu w rozumieniu prawa pracy?
  • Czy holding lub częściowy holding wynikający z wydzielenia będzie należeć do podmiotu prawnego czy sam stanowi podmiot prawny?

W przypadku wydzieleń w ramach transakcji sprzedaży aktywów lub procesu przekształcenia (np. spin-off lub split-off), należy wcześniej jasno postawić i wyjaśnić kwestie związane z przeniesieniem operacji i ocenić ich konsekwencje prawne. Sposób postępowania zależy od tego, czy objęci operacją pracownicy zostaną automatycznie przeniesieni do nowego podmiotu prawnego (a tym samym do nowego pracodawcy), czy zostaną u starego pracodawcy.

W przypadku każdego przeniesienia, ważne jest, aby pracownicy, których to dotyczy, byli o wszystkim poinformowani zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. Jeżeli nie jest jasne, czy pracownicy zostaną przeniesieni automatycznie, może to wymagać zawarcia umów dotyczących przeniesienia z zainteresowanymi pracownikami. Należy uwzględnić również kwestie związane z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli nastąpi przeniesienie, należy rozważyć kluczowe zagadnienia, takie jak to, czy te same umowy będą obowiązywać przyjmujący podmiot prawny, czy też obowiązują inne umowy? Czy nadal mają zastosowanie właściwe układy zbiorowe czy teraz obowiązują inne regulacje? I czy należy przeprowadzić porównanie między różnymi regulacjami, aby stwierdzić, które są bardziej korzystne dla pracowników?

Odpowiedzi na te zagadnienia prawne mogą znacząco wpłynąć na decyzję, czy wydzielenie jest rozsądnym wyborem strategicznym, czy nie. W celu uzyskania więcej informacji na temat wydzielenia lub omówienia wsparcia dla Państwa firmy, prosimy o kontakt z nami.

W serii krótkich artykułów Eksperci Mazars przeanalizują kluczowe kroki do rozważenia podczas wydzielenia z różnych perspektyw strategicznych:

• Wycena – aspekty księgowe, podatkowe oraz związane z cenami transakcyjnymi

Infrastruktura IT – planuj, rób, działaj, sprawdzaj

Czy wydzielenie może być dobrą strategią w branży motoryzacyjnej?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wyodrębnienia spółki lub jeśli chcą Państwo porozmawiać o swojej firmie, prosimy o kontakt poniżej.