Mazars ogłasza wyniki za rok 2019/2020, dowodząc mocnej pozycji Grupy na rynku audytu, podatków i doradztwa

Dobre wyniki Mazars za rok 2019/20 dowodzą mocnej pozycji Grupy na rynku audytu, podatków i doradztwa, umożliwiając jej zaangażowanie się w kształtowanie bardziej zrównoważonej branży audytorskiej
  • Globalne przychody wzrosły o 7,8% do 1,9 mld euro w 2019/20 roku
  • Przyszłość określona w najbliższej czteroletniej strategii realizowanej przez nowo wybrany, zróżnicowany zespół kierowniczy
  • Podkreślenie znaczenia udziału w transformacji branży audytorskiej

9 lutego 2021 roku, Paryż/Warszawa: Mazars, międzynarodowa firma specjalizująca się w audycie, podatkach i doradztwie, ogłosiła  przychody w wysokości 1,9 mld euro w roku obrotowym 2019/2020 (1 września 2019 roku – 31 sierpnia 2020 roku), wskazujące na 7,8% wzrost (wyłączając wpływ forex w wysokości -0.3%) w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego. Wzrost przychodów z wynagrodzenia obejmuje mocny wzrost organiczny (5,9%), uzupełniany pozytywny wzrostem zewnętrznym (1,8%).

Komentując wynik finansowy firmy, Hervé Hélias, Dyrektor Generalny i Prezes Grupy Mazars mówi: - Dla ludzi, firm i społeczeństwa rok 2020 był inny od wszystkich. Pośród globalnej pandemii, koncentrując się na bezpieczeństwie naszych pracowników i kontynuując świadczenie usług najwyższej jakości dla naszych klientów, Mazars wykazał się wyjątkową odpornością, osiągając 7,8% wzrostu, większość z tego to wzrost organiczny. Niezwykłe wysiłki naszych specjalistów, by kontynuować świadczenie usług dla naszych klientów oraz realizować zlecenia pozwoliły nam osiągnąć w 2020 roku o wiele więcej niż zakładaliśmy..

Przyjmując długoterminową perspektywę: plan strategiczny na następne 4 lata

Pomimo kryzysu, Mazars kontynuował inwestycje i plany na przyszłość. Ponad 1,100 partnerów głosowało ostatnio nad zatwierdzeniem nowego planu strategicznego  „One24”, który odzwierciedla wyjątkowość modelu zintegrowanego partnerstwa Mazars. Plan przedstawia kompleksowy harmonogram działania grupy na następne cztery lata, w oparciu o mocne strony i charakterystyczne cechy Mazars: usługi wysokiej jakości, transgraniczną integrację operacyjną, międzynarodową spójność, oddanie i troskę o klientów i zespoły. Nowy plan ma na celu kontynuowanie transformacji grupy i zabezpieczenie pozycji Mazars jako międzynarodowego lidera w dziedzinie audytu, podatków i doradztwa poprzez ciągłe ulepszanie doświadczenia pracowników i klientów i wprowadzanie innowacji w obrębie usług i sposobów pracy. W ciągu nadchodzących czterech lat firma będzie dalej koncentrować się na swoich priorytetach: podejściu zorientowanym na klienta, jakości i zarządzaniu ryzykiem, międzynarodowym wzroście, integracji operacyjnej, rozwoju talentów i przyczynianiu się do budowania sprawiedliwego i dostatniego świata.

Patrząc w przyszłość Hélias mówi: - Pandemia i związany z nią kryzys ekonomiczny z pewnością są trudnym czasem, ale my patrzymy dalej, inwestując w naszą organizację i w naszych pracowników, aby dostarczać naszym klientom to, czego potrzebują i czego od nas oczekują. Opracowaliśmy strategię, która zarazem umacnia naszą pozycję na rynku i pozwala budować firmę jutra, gwarantując, że przyciągniemy niezwykłe talenty i zapewnimy im rozwój, dostarczymy wysokiej jakości obsługę naszym klientom z różnych branż, a przede wszystkim pozwala nam budować pewność i zaufanie dzięki odpowiedzialnej postawie.

Nowo wybrany, zróżnicowany zespół kierowniczy gotowy, by wdrażać plan strategiczny

W celu wspierania programu One24, Mazars odnowił i wzmocnił swoją strukturę zarządzania i nadzoru, która obejmuje Zarząd Grupy (GEB)[1] oraz Radę Nadzorczą Grupy (GGC)[2]. Nowy zespół zarządzający został wybrany podczas wirtualnej konferencji partnerów firmy w grudniu 2020 roku.

Wśród 23 członków wybranych do GEB i do GGC jest 10 kobiet, co oznacza, że 44% stanowisk kierowniczych w Mazars zajmują kobiety, zapewniając znaczącą różnorodność płciową na stanowiskach kierowniczych.

Hervé Hélias został ponownie wybrany na Prezesa Zarządu Grupy, wybrano też dwóch nowych członków: Marka Kennedy’ego, Partnera Zarządzającego w Irlandii od 2016 roku oraz Julie Laulusa, Partner Współzarządzającą w Chinach od 2010 roku. Laulusa i Kennedy dołączyli do grona 9 ponownie wybranych członków GEB, którymi są: Hervé Hélias, Pascal Jauffret, Rudi Lang, Taibou Mbaye, Christoph Regierer, Veronique Ryckaert, Ton Tuinier, Phil Verity i Victor Wahba. Antonio Bover złożył dymisję po odbyciu trzech kadencji (12 lat), a Wenxian Shi zmienił status z członka na stałego gościa.  

W skład GGC wchodzi obecnie: Asa Andersson Eneberg, Gertrud Bergmann, Maria Cabodevilla, Frank Bournois, Kathryn Byrne, Juliette Decoux, Fabrice Demarigny, Denise Fletcher, Chris Fuggle, Tim Hudson (Przewodniczący), Michelle Olckers i Liwen Zhang.

- Posiadanie długoterminowej perspektywy jest kluczowe, podobnie jak posiadanie odpowiedniego zespołu do realizowania naszej strategii. Chcąc wdrożyć nasz plan czteroletni, przekształciliśmy zespół zarządzający tak, aby zagwarantować, że mamy odpowiednich liderów z różnorodnych środowisk i o różnych stylach, żeby wprowadzić naszą strategię w życie - mówi Hélias.

W 2020 roku Mazars przyjął 78 nowych międzynarodowych partnerów z 30 krajów. Nowi partnerzy reprezentują różne obszary usług - audyt (54%), podatki (17%) i outsourcing (12%) – jak również różne regiony.

Dynamiczny rozwój w Polsce

W Polsce Mazars również dobrze radził sobie w roku obrotowym 2019/2020. Firma odnotowała 20% wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem i obecnie zatrudnia ponad 300 specjalistów pod kierownictwem 8 partnerów

Dobre wyniki Firmy Mazars w Polsce odzwierciedlają duże zapotrzebowanie klientów na usługi audytorskie i rozwiązania biznesowe Mazars. Mazars w Polsce wzmocnił audyt i doradztwo dla banków i instytucji finansowych, a także rozszerzył swoją ofertę o doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. Przyjęliśmy 4 nowych partnerów: 2 w audycie, 1 w podatkach i 1 w doradztwie finansowym.

Przychody Mazars w Polsce z audytu finansowego wzrosły o 30%, a przychody z doradztwa finansowego wzrosły o 23%. Również pozostałe linie biznesowe: outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy, doradztwo podatkowe i konsulting odnotowały wyższe wyniki niż w poprzednim roku obrotowym.

- Dzięki naszym klientom rok 2019/2020 był wyjątkowym rokiem dla Mazars w Polsce – powiedział Partner Zarządzający Mazars w Polsce, Michel Kiviatkowski. – Nasze dobre wyniki odzwierciedlają zaufanie naszych klientów i ich wiarę w to, że strategia i wizja Mazars w Polsce są zgodne z tym, w jaki sposób rozwijają oni swoje firmy – dodał.

Zaangażowanie w pokazywanie innej perspektywy i kształtowanie bardziej zrównoważonej branży audytorskiej

W październiku 2020 Mazars zainaugurował swoją nową markę, która podkreśla cel i długoletnie wartości firmy takie jak uczciwość, odpowiedzialność i rozliczalność. Lepiej odzwierciedla ona to, czym Mazars jest obecnie, wyjątkowe doświadczenie, które staramy się zapewniać naszym pracownikom i naszym klientom, umożliwiając im przewodnictwo i rozwój, a także nasze dążenie, by zawsze postępować właściwie.

Za sprawą nowej marki świętujemy to, że Mazars zmienia się bez uszczerbku dla swojej kultury organizacyjnej, wartości lub wyjątkowego modelu biznesowego oraz to, że wnosi na rynek audytu, podatków i doradztwa możliwość wyboru i inną perspektywę. Rebranding podkreśla również nasze ogromne zaangażowanie w budowanie sprawiedliwego i dostatniego świata, jak również bardziej zrównoważonej branży. Dzięki mocnej pozycji na rynku badania jednostek zainteresowania publicznego, Mazars bierze odpowiedzialność za zapewnienie audytorom, którzy działają w interesie publicznym, możliwości realizacji zleceń stosownie do oczekiwań. Zgodnie z celem, wyrażanym przez markę, grupa pragnie prowadzić debatę na temat audytu, promować znaczące zmiany w zawodzie i wzywać do publicznej dyskusji angażującej wszystkich interesariuszy.

Hélias podsumowuje: - Nasz nowy czteroletni plan strategiczny pokazuje zamiar przyspieszenia transformacji firmy i dalszego umacniania Mazars na pozycji międzynarodowego lidera. Chcemy stale ulepszać sposób, w jaki świadczymy usługi dla naszych klientów i rozwijać nasze talenty, aby Mazars stał się firmą opartą na wiedzy i szkołą doskonałości. Jakość jest w centrum wszystkich naszych działań i chcemy nadal wspierać kulturę jakości i zarządzania ryzykiem. Przejrzystość finansowa i zaufanie są podstawą sprawiedliwej i solidnej gospodarki, a audytorzy są kluczowym ogniwem w tym ekosystemie. Teraz jest pora, by razem przemyśleć sposób funkcjonowania tego zawodu. Wierzymy, że pomoc w kształtowaniu bardziej zrównoważonego rynku jest naszym obowiązkiem i chcemy aktywnie odgrywać tę rolę w nadchodzących latach.  

[1] GEB jest organem wykonawczym Mazars. Jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie siecią biur partnerskich w odniesieniu do wspólnie określonych kluczowych celów strategicznych. Skupia się przede wszystkim na kontynuacji i przyspieszaniu wzrostu, zapewniając jednocześnie jakość i zrównoważony rozwój działalności firmy.

[2] GGC jest bezstronnym i niezależnym organem nadzorczym Grupy. Posiada uprawnienia decyzyjne w trzech obszarach: zatwierdzanie kandydatów na partnerów i operacje wzrostu zewnętrznego, wynagrodzenie członków GEB oraz zatwierdzanie postepowania dyscyplinarnego.

###

Kontakt

Lorraine Hackett, Dyrektor ds. Marki i Komunikacji, Mazars
lorraine.hackett@mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962

Renata Stefanowska, Manager, Dział Komunikacji i Marketingu, Mazars w Polsce
r.stefanowska@mazars.pl / +48 22 25 55 200              

O Mazars

Mazars to międzynarodowa, zintegrowana firma specjalizująca się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 90 krajach i terytoriach na całym świecie, korzystamy z doświadczenia 42 000 specjalistów – w tym 26 000 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 16 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance - pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju.

Działając w Polsce od 1992 roku, Mazars zatrudnia ponad 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie oraz obsługuje ponad 800 polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw różnej wielkości, oferując im pełen zakres usług w dziedzinie audytu, outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.

*tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe. 

 

http://www.mazars.com | http://www.linkedin.com/company/mazars | https://twitter.com/mazarsgroup

http://www.pol.mazars.pl | http://www.linkedin.com/company/mazars-in-poland

Nasz najnowszy raport roczny jest dostępny na stronie : www.annualreport.mazars.com oraz http://www.pol.mazars.pl