Obowiązek stosowania nowych oznaczeń w JPK_VAT począwszy od rozliczenia VAT za lipiec 2021 r.

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające zakres danych wykazywanych w plikach JPK_VAT (tj. JPK_V7M i JPK_V7K). W tym samym dniu na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane również wyjaśnienia, z których wynika, że nowe zasady oznaczeń należy stosować (z nielicznymi wyjątkami) począwszy od rozliczenia VAT za lipiec 2021 r.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że pracuje nad nową wersją pliku JPK_VAT, której przesyłanie będzie obowiązkowe od przyszłego roku.

Najważniejsze zmiany dotyczące raportowania danych w JPK_VAT obejmują:

 I. ZMIANY W KODACH „GTU”

 1. Kody „GTU 01-13” – zmieniono sposób znakowania kodów GTU z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”; doprecyzowano również przepisy dotyczące stosowania kodów „GTU” poprzez odniesienie niektórych kodów „GTU” do kodów CN wg Nomenklatury Scalonej (CN 2020) oraz kodów PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015.
 2. Wyłączenie stosowania oznaczeń „GTU” do dokumentów „RO” i „WEW” – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą już wymagały oznaczania kodami „GTU”.

II. ZMIANY W KODACH „PROCEDUR”

 1. Kod „TP” – wyłączono stosowanie oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
 2. Kod „MPP” –  uchylono obowiązek stosowania oznaczenia „MPP”.
 3. Kod „SW” – usunięto kod „SW” i zastąpiono go kodem  „WSTO_EE”.
 4. Kod „EE” – usunięto kod „EE” i zastąpiono go kodem „WSTO_EE”, przy czym kod „EE”  należy stosować (zamiast oznaczenia „WSTO_EE”)  do rozliczeń za okres lipiec 2021 - grudzień 2021 r. w odniesieniu do:
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
 5. Wyłączono stosowanie kodów „procedur” do dokumentów „RO” – dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będą już wymagały oznaczania 

III. ZMIANY W KODACH „DOKUMENTÓW”

 1. Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz tzw. biletów jednorazowych – wprowadzono możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

IV. NOWE KODY ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PAKIETU E-COMMERCE

 1. Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” – wprowadzono oznaczenie „WSTO_EE”, które ma dotyczyć zarówno wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, jak i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Przy czym w rozliczeniach za lipiec 2021 r. – grudzień 2021 r. do transakcji WSTO i świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów z  innych kraju UE należy stosować kod „EE”.
 2. Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca) – oznaczenie „IED” ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy o VAT lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. Obowiązek stosowania kodu „IED” będzie miał zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r.
 3. Wprowadzenie obowiązku oznaczenia w JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT –podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT, jeżeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy o VAT (w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT), będą musieli oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że ułatwiali w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT. Oznaczenie to będzie miało zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r.

V. INNE ZMIANY W JPK

 1. Wykazywanie zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy dokumentem „WEW’” – nabywca będzie miał możliwość zastosowania kodu „WEW” dla wykazania zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku gdy nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie przed terminem do złożenia JPK_VAT.
 2. Obowiązek podawania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku zastosowania tzw. „ulgi na złe długi” – zmiana ta znajdzie zastosowanie dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r.
 3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji – w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji podaje się imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera, natomiast w przypadku deklaracji importowej nie podaje się takich danych.

W związku z wejściem w życie nowych zasad raportowania danych w strukturze JPK_VAT powinni Państwo dokładnie przeanalizować, jak wprowadzone zmiany wpłyną na Państwa rozliczenia VAT i odpowiednio zmodyfikować stosowane dotychczas w JPK_VAT oznaczenia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w wyniku opublikowania Rozporządzenia Ministra Finansów uprzednio przeprowadzone analizy dotyczące prawidłowego znakowania transakcji w JPK_VAT mogą stać się częściowo nieaktualne – tym samym mogą one wymagać odpowiedniego uzupełnienia.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego stosowania kodów / wykazywania danych w strukturze JPK_VAT serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Doradztwa Podatkowego Mazars.