Wiadomości podatkowe

W tej rubryce znajdą Państwo zmiany w prawie podatkowym omówione i skomentowane przez ekspertów Mazars.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

eac2d3fc3c6e-Legal-6-1600-per-500.jpg.jpg
Począwszy od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczające wysokość tzw. ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł.

Więcej

Usługi niematerialne - limit kosztów

fd0eebae66b1-Legal-7-1600-per-500-px.jpg.jpg
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia podatku CIT oraz licznymi wątpliwościami pojawiającymi się przy interpretacji przepisów dotyczących wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup usług niematerialnych i licencji od podmiotów powiązanych, rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi w celu weryfikacji prawidłowości stosowania ww. przepisów i identyfikacji potencjalnego ryzyka podatkowego.

Więcej

Rozszerzenie korekty VAT z niezapłaconych faktur

1d194bb96053-Covid-and-transfer-pricing.jpg
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” w podatku VAT, również w sytuacjach, w których zgodnie z polskimi przepisami nie było to wcześniej możliwe.

Więcej

Zmiany podatkowe dla spółek nieruchomościowych

5b64363c2730-5.10-corporate-structures.jpg.jpg
1 stycznia 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy CIT oraz ustawy PIT dotyczące spółek nieruchomościowych.

Więcej

Podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki (tzw. SLIM VAT) już obowiązuje

9ba23bdc30f2-Insights-2-1600-per-500.jpg.jpg
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje w zakresie uproszczenia rozliczeń podatku VAT. Zmiany te zostały zawarte w pakiecie zwanym SLIM VAT („Podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki”) i zostały uchwalone jako nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej

Ceny transferowe 2020

e2d458d15443-Press-1600-per-500.jpg.jpg
Przypominamy o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r.
Do 31 grudnia br. powinien zostać złożony nowy formularz TPR.
Restrukturyzacje dokonywane z uwagi na COVID podlegają dokumentowaniu TP

Więcej

Zmiany przepisów podatkowych w ramach „Tarczy Antykryzysowej”

Sejm przyjął pakiet ustaw określanych jako „tarcza antykryzysowa”, których celem jest wsparcie podmiotów z branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Na tarczę antykryzysową składa się 5 filarów, do których należą: Bezpieczeństwo Pracowników; Finansowanie Przedsiębiorstw; Ochrona Zdrowia; Wzmocnienie Systemu Finansowego oraz Program Inwestycji Publicznych.

Więcej

TAX ALERT: CIT 2020

TAX ALERT: Ceny transferowe 2020

Przypominamy o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. oraz informujemy, że od 2020 r. do dokumentowania transakcji dokonanych między podmiotami powiązanymi zastosowanie znajdą obowiązkowo nowe przepisy (podatnik nie będzie mógł już zatem dokonać wyboru, według jakich zasad sporządza dokumentację TP, tj. poprzednich czy obecnie obowiązujących).

Więcej

TAX ALERT: Zmiany w transakcjach towarowych wewnątrzwspólnotowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. sposób dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ulegnie istotnym zmianom. Jest to spowodowane wejściem w życie programu naprawczego do dyrektywy UE oraz nowego Rozporządzenia Rady (UE) (tzw. pakiet Quick Fixes). Zmienią się również zasady opodatkowania w ramach transakcji łańcuchowych oraz prowadzenia magazynów call-of stock.

Więcej