Wiadomości podatkowe

W tej rubryce znajdą Państwo zmiany w prawie podatkowym omówione i skomentowane przez ekspertów Mazars.

Polski Ład - szereg zmian w przepisach podatkowych od 2022 r.

d444ce354e53-New-SF-regulation-1600_500.jpg.jpg
Polski Ład z podpisem prezydenta – szereg zmian w przepisach podatkowych od 2022 r.

Więcej

Doręczenia elektroniczne

1da41c85297d-News-Latest-news-1600-na-500.png
W dniu 5 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadzająca zmiany w zakresie doręczeń oficjalnej korespondencji zarówno w relacjach pomiędzy organami publicznymi, jak i w relacjach na linii przedsiębiorca CEIDG/ firma – organ publiczny.

Więcej

Zmiany w rozliczeniu VAT za październik

5bf5d4d23b05-Our-experts.jpg
W dniu 1 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zwana pakietem „SLIM VAT 2” przewidująca szereg zmian dotyczących rozliczenia VAT.

Więcej

Dokumenty potwierdzające WDT - nowa interpretacja dla 0% VAT

f2b03d1a2be0-insights_data_analysis_t-l_sector_1600x500.jpg
Faktura od firmy transportowej oraz potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia na rzecz przewoźnika mogą wystarczyć do zastosowania stawki 0% dla WDT - wynika z bardzo korzystnej interpretacji podatkowej dla jednego z naszych klientów, dotyczącej dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki VAT z tytułu WDT.

Więcej

Obowiązek stosowania nowych oznaczeń w JPK_VAT począwszy od rozliczenia VAT za lipiec 2021 r.

cd7d9ae8883a-LN-1600x500.jpg.jpg
W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające zakres danych wykazywanych w plikach JPK_VAT (tj. JPK_V7M i JPK_V7K). W tym samym dniu na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane również wyjaśnienia, z których wynika, że nowe zasady oznaczeń należy stosować (z nielicznymi wyjątkami) począwszy od rozliczenia VAT za lipiec 2021 r.

Więcej

Nowy VAT e-commerce

a9cb2aa221e5-technology_media_-_telecommunications_1600x500.jpg.jpg
Od 1 lipca 2021 r. zmienią się zasady rozliczeń VAT dotyczące transakcji e-commerce – warto wcześniej przygotować na nie swoje przedsiębiorstwo

Więcej

Odliczenie hipotetycznych odsetek w podatku dochodowym od osób prawnych

4aaeabfbecd0-Legal-4-1600-per-500.jpg.jpg
Począwszy od 2020 r., Polska wprowadziła do swojego systemu podatkowego instytucję tzw. hipotetycznego kosztu odsetkowego od kapitału własnego (ang. allowance for corporate equity – ACE bądź notional interest deduction - NID).

Więcej

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

92c9a0bc6dd4-Legal-1-1600-per-500.jpg.jpg
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania i publikacji na stronie www informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku podatkowym. Obowiązek ten został nałożony na największe podmioty gospodarcze. Niektóre z nich będą musiały opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej już w 2021 r. za rok 2020.

Więcej

30 dni na wystąpienie o zwrot odsetek od WNT i importu usług

197433bab2e7-Legal-3-1600-per-500.jpg.jpg
W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. (sygn. akt C-895/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów uzależniających wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał VAT należny z tytułu WNT od wykazania VAT należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Więcej

Karty paliwowe

cc71f2b817f7-Legal-5-1600-per-500.jpg.jpg
Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą kart paliwowych, która wskazuje jakie kryteria decydują o uznaniu transakcji realizowanych z wykorzystaniem kart paliwowych za usługę finansową. Na stronie rządowej pojawił się również komunikat informujący, że ze względu na uchylenie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, interpretacje indywidualne wydane w zakresie tego przepisu z dniem 1 stycznia 2021 r. straciły aktualność.

Więcej