Wiadomości podatkowe

W tej rubryce znajdą Państwo zmiany w prawie podatkowym omówione i skomentowane przez ekspertów Mazars.

TAX ALERT: Zmiany w VAT. Ważne wyroki i interpretacje

TAX ALERT: Odroczenie stosowania metody „Pay and demand refund” w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów odroczyło do 1 stycznia 2020 r. stosowanie przepisów o obowiązkowym poborze podatku u źródła od należności przekraczających 2 mln złotych rocznie na rzecz tego samego kontrahenta.

Więcej

Biała lista podatników VAT

Od dnia 1 września br. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi wykaz zarejestrowanych podatników VAT (w tym podmiotów, którym odmówiono prawa rejestracji na VAT, wykreślonych z rejestru oraz przywróconych do tego rejestru) w postaci elektronicznej, zawierający – oprócz dotychczasowych danych - bankowe numery rachunków rozliczeniowych podatników.

Więcej

Termin na złożenie CIT-TP oraz oświadczenia o posiadaniu dokumentacji za rok 2018

Termin na przygotowanie i złożenie uproszczonego sprawozdania CIT-TP oraz oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych za rok 2018 upływa z dniem 30 września 2019 r. (tj. 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego).

Więcej

2019 r. pod znakiem dużych zmian w PIT i CIT

Początek roku 2019 obfituje w głębokie zmiany z zakresu podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Ważne jest, aby podatnicy przygotowali się do nich już teraz.

Więcej

Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – tzw. MDR).
Przepisy wprowadzają wcześniej zupełnie nieznane obowiązki dla Promotorów (m.in. doradca podatkowy, adwokat, radca prawny doradzający klientom), Korzystających (spółka wprowadzająca u siebie schemat podatkowy) oraz Wspomagających (np. księgowy, biegły rewident, dyrektor finansowy, który pomaga przy wdrożeniu uzgodnienia podatkowego będącego schematem podatkowym).

Więcej

Zmiany w VAT

Nowy rok przyniósł obszerne zmiany w podatkach, w tym również w zakresie podatku VAT. Zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT miały na celu wprowadzenie przede wszystkim rozwiązań powodujących uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zapobiec unikaniu opodatkowania i zaniżania wartości obrotów, jak również uprościć i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Więcej

Changes to withholding tax - the payer's new responsibilities from 2019

Following the entry into force of the Act to amend the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act and other acts (OJ of 2018, Item 2159, hereinafter “The Amending Act”) On 1 January 2019 fundamental changes came into force in the field of withholding tax in Poland.

Więcej

Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja Ustawy CIT i PIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 roku, sprawiła, że prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych może okazać się trudniejsze niż do tej pory. Sytuacji nie poprawia fakt, że nowe regulacje są niejasne, a linia interpretacyjna dopiero się kształtuje – a w dodatku często jest niekorzystna dla podatników.

Więcej