Osiągnięcie równowagi cyfrowo-kulturowej

Postęp cyfrowy i technologiczny przyniósł ogromne korzyści firmom na całym świecie. Dzięki innowacjom cyfrowym można skuteczniej komunikować się z klientami oraz łatwiej ich pozyskiwać. Ponadto cyfryzacja poskutkowała powstaniem sztucznej inteligencji, rozwinięciem nowych rozwiązań i systemów, a także możliwością gromadzenia niezliczonych ilości istotnych z punktu widzenia biznesu danych, dzięki różnorodnym algorytmom, które pomagają wyznaczać kierunek działalności.

Jednakże, aby strategia cyfrowa odniosła sukces, należy zadbać o to, by Państwa pracownicy byli na bieżąco z najnowszymi przepisami, uregulowaniami prawnymi i innowacjami. Jeśli istnieje jakiś obszar działalności, z którym boryka się Państwa firma, ulepszenie infrastruktury oraz ponowne wypracowanie wspólnego podejścia zatrudnionych pomoże przezwyciężyć wyzwania związane ze strategią cyfrową.

Ryzyko #1: Przegląd kultury organizacyjnej

Zarządzanie personelem oraz zmiany w procesie digitalizacji mogą być trudniejsze niż decyzje dotyczące samej technologii. Niektóre firmy powinny stosować podejście odgórne - zwłaszcza wtedy, gdy jako właściciele przedsiębiorstw muszą szerzyć świadomość technologiczną i zrozumieć korzyści digitalizacji wraz z codziennym wpływem takich zmian.

Wprowadzanie zmian odgórnie, by stworzyć “kulturę zmiany”, może wspomóc aktualizację pozostałych aspektów w kierunku organizacji cyfrowej. Silna i inspirująca do zmiany kadra zarządzająca jest w tym procesie niezbędna.

Ryzyko #2: Ignorowanie talentów

Dla właścicieli firm niezwykle istotne jest rozpoznanie i promowanie talentów w organizacji. Może to być energia, siła inspiracji i zrozumienie mechanizmów podejmowania i prowadzenia inicjatyw cyfrowych, które to cechy są domeną milenialsów. Rozpoznanie i odblokowanie tych możliwości pomaga wypełnić lukę w wiedzy specjalistycznej.

Dodatkowo, stworzenie cyfrowego eko-systemu, na przykład poprzez współdziałanie ze start-upami, jednostkami badawczymi, instytucjami naukowymi oraz sieciami biznesowym, może również pomóc w podniesieniu poziomu wiedzy specjalistycznej i zapoczątkować proces cyfryzacji.

Ryzyko #3: Brak jasnej wizji

W czasie digitalizacji ważne jest, aby mieć jasną, długoterminową wizję, uwzględniającą wszelkie kwestie, które mogą mieć wpływ na planowanie strategiczne i cele biznesowe. Aspekty te powinny zostać ocenione zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie oraz być postrzegane z praktycznego punktu widzenia oraz pod względem kosztów.

Podczas analizowania zewnętrznych czynników powinno się rozważyć i zrozumieć również klientów oraz działania konkurencji. Wewnętrznie natomiast istotne jest dzielenie tych samych wartości wśród zatrudnionych tak, by w obliczu zmian organizacyjnych wszyscy stanęli do działania.

Ryzyko #4: Szukanie powodów do zaniechania działania

Dla wielu przedsiębiorców pomysł wprowadzenia nowej technologii może być zniechęcający. Takie myślenie może doprowadzić do dostrzegania jedynie złożoności, kosztowności tego procesu i niepewności co do słuszności planowanej zmiany. Taki sposób myślenia może prowadzić do wniosku, że lepiej jest trzymać się tradycyjnego podejścia, niż skupiać się na tym, jakie elementy nowej technologii i digitalizacji mogą być najbardziej korzystne dla firmy.

Poprzez wdrożenie korzyści płynących ze sztucznej inteligencji, blockchain lub RPA, które zapewniają lepszy wgląd w działalność firmy, możliwe jest stworzenie odpowiedniego impulsu do realizacji planu digitalizacji. Zastosowanie nowych technologii i cyfryzacji oferuje więcej szkoleń i doświadczeń pracownikom, podnosząc tym samym ich wydajność, morale i zadowolenie z pracy.

Ryzyko #5: Orientacja wyłącznie na koszty

Niektórzy przedsiębiorcy wierzą, że przygotowanie planu i wprowadzenie nowych technologii w firmie zajmuje lata i generuje ogromne koszty, co może skutkować negatywnym nastawieniem personelu do zmian. Jednakże, rozwój nowych technologii oznacza, że terminy i koszty wdrożenia tak naprawdę zostały mocno ograniczone.  

Rozwiązania oparte na technologii chmury są opłacalne, proste oraz łatwo dostępne, dzięki czemu koszty i wysiłki nie powinny stanowić już wyzwania.

Firmy powinny być teraz w stanie postrzegać cyfryzację jako rozsądną inwestycję.

Ryzyko #6: Zignorowanie łańcucha wartości 

Państwa Klienci i dostawcy nieuchronnie będą pracować w podobnych programach, co może powodować konflikty, jeśli dojdzie do rozbieżności w różnych platformach.

Współpraca z klientami i dostawcami nad planem cyfryzacji pozwoli upewnić się, że przyjęte technologie są dobrze dopasowane do Państwa działalności, jak również do całego łańcucha wartości. Bliższe relacje między klientami i dostawcami pomogą natomiast określić, na jakich programach należy skupić się najpierw.

Ryzyko #7: Niedocenienie możliwości

Praktyczne aspekty formułowania krótkoterminowych celów w procesie digitalizacji firmy, często prowadzą do zignorowania szans występujących w dalszej perspektywie.

Jednakże, kiedy dobrze zdefiniuje się korzyści z niej płynące, łatwo można dostrzec, jak technologia usprawnia wszystkie systemy i procesy w Państwa firmie.

Na przykład, praca na pulpitach nawigacyjnych albo łączenie różnych źródeł celem lepszego zrozumienia danych, pozwoli firmie na większą kontrolę i pomoc w przewidywaniu przyszłych zmian, zachowań klientów i będzie skutkować lepszymi marżami.

Tworząc kulturę obejmującą cyfryzację, a także wykorzystując możliwości, jakie ona oferuje, firmy mogą osiągnąć wyższą wydajność, która pomoże im wyprzedzić konkurencję i otworzy dalsze możliwości rozwoju i ekspansji.

W miarę zbliżania się do nowej ery cyfryzacji ważne jest, aby nie przeoczyć tego, co mogą Państwo zyskać.

Aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Państwa firmie rozwinąć się na skalę międzynarodową, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza bądź bezpośrednio z naszymi ekspertami.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.