Covid-19 i świat private equity

Przeprowadziliśmy ankietę wśród funduszy private equity i inwestorów, aby zrozumieć wyzwania, poziom optymizmu i strategie reagowania w związku z kryzysem COVID-19.

Wyniki badania potwierdzają, że są to trudne czasy dla świata private equity. Przepływ transakcji uległ redukcji. Kwarantanna i związane z nią ograniczenia sprawiają, że w związku z brakiem możliwości spotkań i zwiększonych wymaganiach w zakresie zarządzania spółkami portfelowymi trudno jest doprowadzić transakcje do końca Jednak pomimo tych potencjalnie istotnych wyzwań, widoczny jest poziom optymizmu i odporności ze strony społeczności private equity, a nasze osobiste doświadczenie mówi nam, że transakcje wysoko kwotowe będą nadal realizowane.

 Najważniejsze ustalenia:

  • 74% respondentów twierdzi, że są "otwarci na biznes" i szukają nowych możliwości w najbliższej perspektywie.
  • Większe fundusze są na ogół bardziej optymistyczne.
  • 79% respondentów twierdzi, że terminy wyjścia ich spółek portfelowych będą opóźnione.
  • Pomimo skutków finansowych pandemii, 44% funduszy nie dostrzega jeszcze wzrostu możliwości, oferowanych w związku z trudną sytuacją
  • 82% respondentów uważa, że ożywienie będzie miało kształt litery U.

Jeśli możemy w jakikolwiek sposób Państwu pomóc w czasie obecnego kryzysu, prosimy o kontakt, nasze dane kontaktowe znajdują się po prawej stronie.

Aby pobrać raport wystarczy wypełnić poniższy formularz.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.

Chcesz wiedzieć więcej?