Wyceny

Rozumiemy wartość decyzji biznesowych

Bez względu na to, czy rozważają Państwo przejęcie, zbycie składnika aktywów, finansowanie projektu czy zakwestionowanie sporu, ewentualny wpływ finansowy tej operacji odgrywa ważną rolę w procesie decyzyjnym, a zrozumienie związanej z tym wartości jest kluczowe.

Jednakże wycena jest bardzo trudną dziedziną, wymagającą specjalistycznych umiejętności i doświadczenia. Nasz globalny zespół ekspertów w dziedzinie wycen posiada odpowiednie kompetencje, aby towarzyszyć klientom w procesie wyceny i zapewnić obiektywne, dokładne i rzetelne doradztwo w różnych sytuacjach, m.in.:

 • wycena w kontekście przejęcia lub restrukturyzacji,
 • wycena jako wsparcie decyzji o finansowaniu lub przy pozyskiwaniu funduszy,
 • wycena w związku z wymogami sprawozdawczości finansowej,
 • wycena w związku z wymogami podatkowymi lub prawnymi,
 • wycena w kontekście sporów, w tym wyceny sporne.

W Mazars wiemy, że każdy klient jest inny, dlatego dla każdego zlecenia oceniamy kluczowe czynniki wypływające na wartość, kontekst wyceny i rozważamy wybór metodologii wyceny.

Nasze podejście do wyceny jest oparte na współpracy i systematyczności. Powołujemy zespoły z wymaganą wiedzą techniczną, sektorową i geograficzną niezbędną, żeby mieć pewność, że wszystkie istotne czynniki zostaną uwzględnione, zależnie od konkretnej sytuacji.

Nasze usługi wyceny są bezstronne i niezależne, dzięki czemu zyskują wiarygodność zarówno dla Państwa, jak i stron trzecich, które mogą analizować ich wyniki.

Nasze zespoły ds. wyceny dostarczają ekspertyz w szerokim zakresie wycen, takich jak:

 • alokacja ceny nabycia i kalkulacja wartości firmy,
 • testy na utratę wartości,
 • wyceny transakcyjne do celów M&A i zbierania funduszy,
 • rekompensata udziałów mniejszości z tytułu przymusowego wykupu,
 • opinie o godziwości ceny,
 • restrukturyzacja aktywów spółki,
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych,
 • wycena modelu finansowego,
 • różnice zdań co do warunków umowy,
 • wejście i wyjście akcjonariusza,
 • kwestie związane z sukcesją.

Nasze narzędzia i rozwiązania

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w realizacji usług wyceny, Mazars ma dostęp do znacznej bazy własnych danych wspierających nas przy zleceniach wyceny.

Ponadto korzystamy także z zewnętrznych baz danych w celu uzyskania danych dotyczących wycen, w tym Capital IQ, z którym mamy podpisaną globalną umowę0, żeby zapewnić spójne podejście na całym świecie, oraz Bloomberg.

Jesteśmy również dumnym sponsorem i firmą członkowską Międzynarodowej Rady Standardów Wycen (ang. IVSC - International Valuations Standard Council), dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z globalnym zmianami w zakresie wyceny.

Nasi pracownicy

Korzystamy z wiedzy specjalistów ds. wyceny w 38 krajach na 5 kontynentach, co oznacza, że możemy zapewnić Państwu wsparcie w zakresie wyceny, gdzie tylko tego Państwo potrzebują.