Fuzje i przejęcia w regionie CEE: pułapki podatkowe i możliwości strukturyzacji

10-12-2020 W kontekście globalnej konkurencji i zintegrowanych rynków wiele przedsiębiorstw na całym świecie poszukuje możliwości rozwoju poza krajem pochodzenia, pomimo zmieniających się, a niekiedy skomplikowanych, warunków regulacyjnych.

Przeprowadzanie transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej może stwarzać atrakcyjne perspektywy dla inwestorów, ale istotne jest, aby mieć świadomość, że procesy nabycia i integracji nadal odpowiadają lokalnej specyfice - nawet jeśli dany kraj jest częścią Unii Europejskiej. Dlatego właśnie opracowaliśmy badanie, które ma na celu zwrócenie uwagi na ryzyka i możliwości związane z opodatkowaniem transakcji fuzji i przejęć w regionie CEE.

Przedstawione informacje oparte są na doświadczeniach naszych ekspertów w zakresie strukturyzacji podatkowej due diligence w regionie i obejmują często napotykane przez nich ryzyka podatkowe, które zagrażają powodzeniu procesu zawierania transakcji i późniejszej integracji na tych szybko rozwijających się rynkach.

Odkrywamy, że główne „pułapki podatkowe”, które pojawiają się w procesach due diligence, są związane z przepisami dotyczącymi niedostatecznej kapitalizacji i wykorzystaniem strat podatkowych. Jednakże te same transakcje mogą również wykorzystywać lokalne zachęty podatkowe, które wspierają inwestycje i istnieją obok zwolnień podatkowych stosowanych w przypadku połączeń i podziałów spółek.

Pobierz raport, aby dowiedzieć się więcej o pułapkach i zachętach podatkowych, które mogą okazać się pomocne przy planowaniu rozwoju w regionie CEE.

Dokument

Doing MA in CEE.pdf