Handel i produkty konsumenckie

Firmy działające w sektorze handlu i dóbr konsumenckich konfrontują się z szeregiem wyzwań: dużą konkurencją, silną presją na marże, inflacją cen towarów, globalnymi źródłami zaopatrzenia, koniecznością wzmocnienia identyfikacji marki i wdrożenia strategii różnicowania, poprawiając jednocześnie jakość obsługi klienta i rozwijając podejście wielokanałowe itd. Ponadto podmioty te muszą mierzyć się ze przekształceniami strukturalnymi.