Nasza wiedza

Rozumiejąc problemy współczesnych firm działających w sektorze handlu i dóbr konsumenckich, Mazars oddaje do dyspozycji swoich klientów dedykowany zespół audytorów i ekspertów księgowych, doradców podatkowych i konsultantów z doskonałą znajomości branży, aby pomóc im sprostać wyzwaniom, zapewniając wartość dodaną.

Nasza odpowiedź na wyzwania firm z sektora handlu detalicznego i dóbr konsumenckich

Dostosowanie organizacji do nowych możliwości działania

 • Doradztwo finansowe (podwyższenie kapitału, pierwsza oferta publiczna, itd.)
 • Wzrost zewnętrzny i doradztwo w zakresie strategicznego partnerstwa (fuzje i przejęcia, due diligence, itp.)
 • Doradztwo finansowe, prawne i podatkowe w procesie tworzenia spółek zależnych na rynkach wschodzących i rozwijających się przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki
 • Pomoc w zabezpieczeniu, strukturyzacji, optymalizacji i przygotowaniu dokumentacji cen transferowych
 • Wsparcie w procesie sprzedaży aktywów niestrategicznych i restrukturyzacji

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności, poprawa zarządzania ryzykiem

 • Ocena jakości dostawców i audyt podmiotów trzecich
 • Opracowanie ram prawnych przeciwdziałających ryzyku
 • Przegląd zobowiązań umownych i monitorowanie franczyzobiorców (zgodność z przepisami, sprawozdawczość finansowa, itd.)
 • Wzmocnienie kontroli w sieciach dystrybucji
 • Identyfikacja i zapobieganie ryzyku nadużyć finansowych
 • Obrona interesów finansowych w kontekście sporów lub spraw sądowych
 • Przeciwdziałanie naruszeniu ochrony danych osobowych w procesie zarządzania ryzykiem

Poprawa wydajności

 • Optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy i zarządzania środkami pieniężnymi
 • Sekurytyzacja i optymalizacja łańcucha dostaw
 • Kontrola zapasów i udoskonalenie zarządzania zapasami
 • Tworzenie i udoskonalanie strategii zabezpieczających ceny towarów i kursy walut
 • Wsparcie konkurencyjności i wizerunku spółek poprzez doradztwo w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i CSR

Nasi eksperci