Finansowanie infrastruktury

Globalne wsparcie i wiedza specjalistyczna w zakresie inwestycji tam, gdzie Państwo tego potrzebują

W coraz większym stopniu uruchamiany jest kapitał publiczny i prywatny, żeby budować nową infrastrukturę i pobudzić transformację energetyczną w celu walki ze zmianami klimatycznymi. Przez cały cykl życia projektu, inwestorzy, deweloperzy, organy publiczne i podmioty finansujące potrzebują narzędzi i wsparcia transakcyjnego, żeby minimalizować ryzyko, zwiększać zyski i zapewniać odpowiednią jakość w stosunku do ceny. 

Jesteśmy zintegrowanym, globalnym zespołem, który łączy międzynarodową i krajową perspektywę, aby pomóc w rozwijaniu i obsłudze projektów energetycznych i infrastrukturalnych oraz związanych z nimi inwestycjach i kwestiach własności wszędzie na świecie.  

Solidne modelowanie finansowe jest podstawą finansowania infrastruktury, kluczowym narzędziem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i podstawą zarządzania projektami i portfelami operacyjnymi. Nasz doceniany na świecie standard modelowania zapewnia naszym klientom przejrzystość i łatwość stosowania. 

Oprócz wiedzy merytorycznej na wysokim poziomie proponujemy wsparcie transakcyjne połączone z podejściem handlowym zapewniane przez specjalistów z dziedziny podatków, due diligence finansowego i integracji po fuzji. 

Jesteśmy światowymi liderami w przeprowadzaniu niezależnego audytu modeli dla transakcji we wszystkich sektorach w zakresie PPP, inwestycji typu greenfield, projektów operacyjnych i M&A. Nasz zespół ds. modelowania również wspiera klientów w budowaniu ich umiejętności: przekazując wiedzę techniczną i doświadczenie poprzez kursy szkoleniowe w zakresie modelowania finansowego zarówno stacjonarnie, jak i online. 

Nasze usługi

  • audyt modelu finansowego przy zastosowaniu rygorystycznych kryteriów kontroli jakości; 
  • modelowanie finansowe z wykorzystaniem standardu modelowania Mazars;
  • kursy szkoleniowe z modelowania finansowego (online lub stacjonarne) na potrzeby finansowania projektów ogólnych, PPP, M&A i dla poszczególnych sektorów; 
  • wsparcie i doradztwo transakcyjne; 
  • niezależna wycena, począwszy od wyceny aktywów i portfela aż po pełnienie funkcji agenta wyceny dla notowanych funduszy; 
  • zintegrowane badanie due diligence obejmujące due diligence finansowe, podatkowe i modelowe; 
  • opinie dotyczące podatku infrastrukturalnego i księgowości dotyczące zagadnień lokalnych i transgranicznych; 
  • usługi zarządzania aktywami, w tym księgowość, compliance, sprawozdawczość i modelowanie operacyjne. 

Nasi pracownicy

130 specjalistów w Toronto, Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Johannesburgu, Delhi, Pekinie i Sydney.