Prognozowanie wyników finansowych w czasie kryzysu

Analiza statystyczna danych rynkowych ułatwiająca analizę wpływu COVID-19 na prognozy finansowe przedsiębiorstw

Pandemia Covid-19 przypomina o trudnościach jakie wiążą się z ujmowaniem skutków kryzysu w wycenach aktywów. Wartość składnika aktywów jest ściśle związana z jego zdolnością i prawdopodobieństwem generowania przyszłych zysków. Jednakże, w czasach kryzysu przyszłość wydaje się dużo bardziej niepewna, a zatem i pole możliwości jest znacznie szersze. Podobnie, wspólne podejścia do wyceny mają związek z określonymi trudnościami.

Nie wszystkie wyceny mogą zostać odłożone w czasie, do momentu uzyskania większej pewności co do zakończenia kryzysu. Niemniej jednak, niektóre wyceny mogą za sobą nieść poważne skutki uboczne.

W niniejszym raporcie rozpoczynamy od przyjrzenia się głównym zasadom, których należy przestrzegać, w zależności od kontekstu wyceny oraz pierwszym działaniom i kontrolom, które należy przeprowadzić. Następnie skupiamy się na szczegółowej analizie metod rynkowych, jak też na wielu podejściach. W ten sposób badanie połączy metody te z podejściem dochodowym i zwróci uwagę na szereg zagrożeń i pułapek przy wdrażaniu procesów wyceny w kontekście kryzysu.

Wreszcie, w badaniu przedstawiono ogólne podejście mające na celu interpretację zmian na rynku w formie konfigurowalnego modelu skutków kryzysu. Model ten powinien zwiększyć zrozumienie utraty wartości rynków finansowych w czasach kryzysu, a jednocześnie pomóc przedsiębiorstwu i jego zespołowi dowiedzieć się, czy ten model jest dla nich odpowiednim sposobem działania.

Aby zapoznać się z raportem, proszę pobrać go poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z poniższymi osobami. Mamy nadzieję, że raport okaże się dla Państwa użyteczny. Czekamy na Państwa wiadomość.

Kontakty

Dokument

Mazars-Forecasting your financial performance