Business and taxation guide to Poland

Polska jest obecnie jedną z najbardziej popularnych lokalizacji dla biznesu w Europie. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę ludności, rosnącą konsumpcję krajową, różnorodność struktury gospodarczej oraz dobry dostęp do rynków Europy Zachodniej i Wschodniej, kraj ten jest coraz częściej doceniany przez zagranicznych przedsiębiorców.

Celem poniższej publikacji jest zapewnienie łatwego dostępu do praktycznych i cennych informacji, które przeznaczone są zarówno dla podmiotów planujących eksport i sprzedaż swoich produktów, jak i dla inwestorów, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. "Business and Taxation Guide to Poland 2022" składa się z 12 rozdziałów. Każdy z nich stanowi kompleksowe podsumowanie jednego z kluczowych obszarów otoczenia biznesu. Obszary te obejmują m.in. ogólne informacje na temat klimatu inwestycyjnego w Polsce, możliwości i ewentualne przeszkody dla inwestorów zagranicznych czy szczegółowy opis opodatkowania działalności gospodarczej i obciążeń socjalnych. 

Kluczowe dane

  • 312,679

    km- powierzchnia Polski. Kraj graniczy od północy z Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, a od zachodu z Niemcami.
  • 38,5mln

    Populacja Polski. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby/km².
  • 23

    Polska gospodarka zajmuje 23 miejsce na świecie pod względem wielkości PKB. Ma ona cechy zarówno rynku wschodzącego, jak i gospodarki rozwiniętej, choć w ostatnich latach coraz bardziej przypomina tę drugą.

Dlaczego Polska jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych?

 

Atrakcyjna i stabilna gospodarka

Polska gospodarka jest jedną z najbardziej rozwiniętych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraj ma solidne podstawy makroekonomiczne, stosunkowo wysoki potencjał wzrostu i silny rynek pracy. W ciągu ostatniej dekady wzrost gospodarczy w Polsce wynosił średnio nieco ponad 3%. Polska jest członkiem wszystkich organizacji i związków wymienionych poniżej, co zapewnia jej większe bezpieczeństwo i możliwości gospodarcze: OECD, NATO, UE.

Strategiczne położenie

Polska ma dobry dostęp do rynków zachodnich i wschodnioeuropejskich, co sprawia, że jest doskonałym miejscem dla firm prowadzących działalność gospodarczą i pragnących eksportować swoje produkty zarówno na Wschód, jak i na Zachód.

Różnorodność sektorów

Stały rozwój polskiego rynku oraz szybki wzrost konsumpcji wewnętrznej otwierają możliwości w różnych sektorach. Jednym z obszarów, które rozkwitły w ostatnich latach najbardziej, jest branża gier komputerowych. Polska jest znana jako jeden z najważniejszych producentów gier wideo w Europie.

Wykształcona i wykwalifikowana siła robocza

Polska szczyci się dużą liczbą młodych, wykształconych pracowników znających języki obce. Jednocześnie jest jednym z krajów, który posiada najniższe koszty pracy w Unii Europejskiej.

Stabilność finansowa

Polska jest krajem stabilnym finansowo. Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniósł w 2021 r. 53,8%, podczas gdy średnia UE to 88,1%. Ponadto, w porównaniu z innymi krajami UE, Polska pozostaje szóstą potęgą gospodarczą. Pomimo kryzysu spowodowanego pandemią wirusa Covid-19, Polska sytuacja gospodarcza pozostała stabilna, w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Innowacje

W rankingu Bloomberg Innovation Index 2021, Polska zajęła 23. miejsce i uzyskała łącznie 73,38 punktów na 100 możliwych. Polska wyprzedził kraje takie jak: Węgry, Słowacja, Grecja i Hiszpania. Polska wypadła szczególnie dobrze w sektorach takich jak: działalność badawczo-rozwojowa, produktywność, efektywność trzeciego sektora, koncentracja personelu naukowego czy rozwój przemysłu zaawansowanych technologii.

 

Przewodnik "Business and Taxation Guide to Poland 2022" opublikowany we współpracy z Ebury ma na celu udzielenie odpowiedzi na niektóre z istotnych pytań, które mogą pojawić się na etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działań, które mogą mieć wpływ na Państwa biznes, sugerujemy skonsultowanie się z wykwalifikowanym doradcą. Zespół Mazars w Polsce z przyjemnością omówi z Państwem konkretne problemy mające związek z Państwa działalnością.

Skontaktuj się z nami

Dokument

Mazars Business and Taxation Guide to Poland 2022