Raport podatkowy Mazars dla Europy Środkowo-Wschodniej 2022

Już po raz dziesiąty publikujemy nasz regionalny raport podatkowy, który prezentuje skrót informacji i wykresy porównawcze systemów podatkowych 22 krajów Europy Środkowo-Wschodniej na rok 2022.

Raport przedstawia aktualne informacje na temat opodatkowania w 22 krajach europejskich, w tym kosztów pracy, opodatkowania zysków przedsiębiorstw i cen transferowych. Przewodnik wspiera w podejmowaniu długoterminowych decyzji inwestycyjnych poprzez analizę długoterminowych trendów podatkowych oraz fundamentalnych zmian w systemach podatkowych, zarówno w porównaniu do siebie wzajemnie, jak i do lat poprzednich.

Oprócz krajów Grupy Wyszehradzkiej przewodnik analizuje także systemy podatkowe krajów Europy Południowo-Wschodniej, Niemiec, Austrii, Mołdawii, Ukrainy i krajów bałtyckich, skupiając się na zmianach i trendach w systemach podatkowych.    

Kluczowe wnioski:

  • Klin podatkowy w regionie pozostaje stosunkowo szeroki i wynosi od 15 do 51%.
  • Kraje utrzymują specjalne podejście do opodatkowania dochodów i ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi.
  • VAT pozostaje głównym źródłem dochodów podatkowych w wymienionych krajach; technologie cyfrowe wyraźnie poprawiły efektywność poboru podatków. Podstawowa stawka VAT w Polsce pozostaje na poziomie 23%.
  • Wciąż istnieją znaczne różnice w podejściu do opodatkowania przedsiębiorstw w regionie. Tylko jeden kraj obniżył stawkę podatku od zysków przedsiębiorstw w stosunku do ubiegłego roku.
  • W Polsce wprowadzane są obowiązki cyfryzacji. Obowiązkowe e-fakturowanie wejdzie w życie prawdopodobnie już w 2024 roku.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze prywatnym w 2021 roku w Polsce wyniosło 1280 euro, natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wyniósł 3%.

Mamy nadzieję, że to podsumowanie będzie przydatne i inspirujące dla naszych czytelników. Zamieściliśmy również dane kontaktowe do biur oraz ekspertów Mazars.

Przewodnik opublikowaliśmy również na dedykowanej interaktywnej platformie w formie kompleksowego raportu online, w którym oprócz profili konkretnych krajów zawarte są materiały umożliwiające porównanie wybranych aspektów systemów podatkowych.

Skorzystaj z aplikacji online

    

Dokument

Mazars Central and Eastern European tax guide 2022