Fuzje i przejęcia w Ameryce Płn. i Płd.: Pułapki podatkowe i możliwości strukturyzacji

Ameryka jest rozległym kontynentem, często określanym mianem „kontynentu kontrastów” ze względu na swoją różnorodność przyrodniczą, gospodarczą, kulturową i demograficzną. Ponadto występują tam nierówności w strukturze gospodarczej i rozwojowej. Czynniki te stanowią źródło niepewności podatkowej, a prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze może stanowić wyzwanie ze względu na odmienne środowiska podatkowe.

Przeprowadzanie transakcji w obu Amerykach stwarza atrakcyjne możliwości dla wielu inwestorów. Nasi eksperci ds. fuzji i przejęć oraz międzynarodowych podatków często napotykają na ryzyko podatkowe, z którym umieją sobie poradzić tak, aby ułatwić proces zawierania transakcji i umożliwić pomyślny przebieg późniejszej integracji.

Prowadzenie transakcji w obu Amerykach stwarza atrakcyjne możliwości dla wielu inwestorów, a w niniejszym raporcie nasi eksperci ds. fuzji i przejęć oraz międzynarodowych podatków prezentują informacje oparte na naszym doświadczeniu obejmującym strukturyzację podatkową w ramach badania due diligence w regionie oraz najczęściej spotykane ryzyka podatkowe. Zarządzanie tymi ryzykami może zadecydować o powodzeniu transakcji i późniejszych procesów integracyjnych na tych zróżnicowanych rynkach.

Raport przedstawia zagrożenia i możliwości podatkowe związane z fuzjami i przejęciami w obu Amerykach, obejmując następujące kraje: Argentynę, Brazylię, Kanadę, Chile, Kolumbię, Meksyk, Peru, Urugwaj, Stany Zjednoczone oraz Wenezuelę.

Pobierz raport już teraz, aby dowiedzieć się o pułapkach podatkowych i zachętach, które pomogą w określeniu najwłaściwszych dalszych kroków. 

Dokument

Doing M&A in the Americas