Ład korporacyjny i kontrola wewnętrzna

Nasz zespół współpracuje z wieloma organizacjami działającymi w różnych sektorach gospodarki, którym doradza w zakresie wdrażania i usprawniania procedur dotyczących zarządzania ryzykiem.

Nasze usługi obejmują doradztwo w następujących obszarach:

  • Ład korporacyjny
  • Kontrola wewnętrzna
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Audyt wewnętrzny

Posiadamy doświadczenie w zakresie opracowywania procedur SOX oraz w przeprowadzaniu audytu zgodności procesów biznesowych z ustawą Sarbanes-Oxley 404.